Aktualności
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. zarządził wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.
 
Szczegółowe informacje dotyczące wyborów można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem:  http://www.pkw.gov.pl oraz lokalnie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe pod adresem: http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-268 .

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył:Dynowski Mariusz 2020-02-10
Publikujący:Dynowski Mariusz 2020-02-10 11:08:41
Modyfikacja:Mariusz Dynowski 2020-02-10
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2021-02-10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Łężany i Targowiska o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 20 lutego 2020 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z ankietą konsultacyjną udostępniono na stronie internetowej BIP pod adresem :
http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-137-3395
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył:Sieniawska Elżbieta 2020-02-03
Publikujący:Dynowski Mariusz 2020-02-03 15:46:19
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2021-02-03