Aktualności

Uprzejmie informujemy, że na dzień 25 września 2018 r. (wtorek) godz. 14:30, na wniosek Wójta Gminy Miejsce Piastowe, została zwołana LVIII sesja Rady Gminy Miejsce Piastowe. Obrady odbędą się w sali posiedzeń im. Franciszka Matusiewicza w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14.

Porządek obrad dostępny jest na stronie internetowej BIP pod adresem :

http://bip.miejscepiastowe.pl/Sesje_Rady_Gminy

Projekty uchwał dostępne są na stronie internetowej BIP pod adresem :

http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-410

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDynowski Mariusz 2018-09-21
PublikującyDynowski Mariusz 2018-09-21 10:36:39
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2018-09-25
Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczył datę wyborów na dzień 21 października 2018 roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów zamieszczono na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz lokalnie na podmiotowej stronie BIP pod adresem  http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-412 .

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDynowski Mariusz 2018-08-22
PublikującyDynowski Mariusz 2018-08-22 14:05:40
ModyfikacjaMariusz Dynowski 2018-08-24
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2018-10-22
2018-06-14
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://bip.miejscepiastowe.pl/Obowiazek_informacyjny_BIP___1  informacją na temat przetwarzania przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe danych osobowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDynowski Mariusz 2018-06-14
PublikującyDynowski Mariusz 2018-06-14 12:06:09
ModyfikacjaMariusz Dynowski 2018-08-24
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2018-12-31