WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 Statutów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie (uchwały Nr XXVII/247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. i uchwały Nr XXXIII/335,336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe wyznaczyła na dzień 31 marca 2019 roku wybory Sołtysów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie. 
Szczegółowe informacje zwiazane z wyborami bedą udostępniane na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym : http://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-192  .


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDynowski Mariusz 2019-02-08
PublikującyDynowski Mariusz 2019-02-08 11:46:13
ModyfikacjaMariusz Dynowski 2019-04-08
Data wygaśnięcia: Dynowski Mariusz 2019-04-08