Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2019-05-13 14:11:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert 1.pdf
2019-05-13 14:02:31: Usunięto plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Więcej >>>
2019-05-13 13:46:37: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-04-29 11:47:15: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1).pdf
2019-04-29 11:46:08: Dodano plik Zapytania do przetargu wraz z odpowiedziami.pdf
2019-04-04 11:04:31: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
2019-04-04 11:03:51: Dodano plik KluczPub_Oferta_PostepowanieID_87305e1e-8e27-4cff-ae94-6414aa5f44f9.asc
2019-04-04 11:03:21: Dodano plik Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ.doc
2019-04-04 11:02:42: Dodano plik Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
2019-04-04 11:01:58: Dodano plik Zal. Nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu dostaw.docx
2019-04-04 11:01:17: Dodano plik Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzór informacji, że wykonawca nie należy-należy do grupy kapitałowej.docx
2019-04-04 11:00:37: Dodano plik Zal. Nr 4a do SIWZ - JEDZ.xml
2019-04-04 10:59:52: Dodano plik Zal. Nr 4 do SIWZ - zakres oświadczenia JEDZ.pdf
2019-04-04 10:58:52: Dodano plik Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
2019-04-04 10:58:20: Dodano plik Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
2019-04-04 10:57:40: Dodano plik Zal. Nr 1a do SIWZ- Skrócony opis przedmiotu zamówienia .pdf
2019-04-04 10:57:06: Dodano plik Zal. Nr 1 do SIWZ- PFU.pdf
2019-04-04 10:55:59: Dodano plik SIWZ.pdf
Zaprojektowanie oraz dostawę z montażem instalacji fotowoltaicznych
na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miejsce Piastowe
Data składania ofert:
2019-05-09 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-05-09 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłUlanowska Agnieszka 2019-04-01 10:54:00
PublikującyAgnieszka Ulanowska 2019-04-04 10:55:00
Modyfikował(a) Agnieszka Ulanowska 2019-05-13 14:11:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 2.75 MBPlik pdf
2. załącznik nr 1 PFU 2.83 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1a Skrócony opis przedmiotu zamówienia 261.90 KbPlik pdf
4. Załącznik nr 2 Projekt umowy 211.48 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 Wzór formularza ofertowego 171.35 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) 83.07 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 4a JEDZ 133.86 KbPlik txt
8. Załącznik nr 5 Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 148.49 KbPlik doc
9. Załącznik nr 6 Wzór wykazu dostaw 148.44 KbPlik doc
10. Załącznik nr 7 Wzór wykazu osób 147.85 KbPlik doc
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany 343.00 KbPlik doc
12. KluczPub_Oferta_Postępowanie 700.00 BPlik txt
13. Ogłoszenie o zamówieniu 730.43 KbPlik pdf
14. Zapytania do przetargu wraz z odpowiedziami 770.98 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 83.88 KbPlik pdf
16. Informacja z otwarcia ofert 1 81.42 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-05-20 11:37:37: Dodano plik Ogłoszenie o udzielenie zamówienia.pdf
2019-05-09 08:14:15: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2019-04-18 11:00:06: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2019-04-02 09:27:24: Dodano plik Decyzja konserwatorska.pdf
2019-04-02 09:26:50: Dodano plik Decyzja pozwolenie na budowę.pdf
2019-04-02 09:26:09: Dodano plik Przedmiar - Urząd Gminy Miejsce Piastowe.pdf
2019-04-02 09:26:01: Dodano plik Projekt budowlany.pdf
2019-04-02 09:25:25: Dodano plik Projekt budowlany.pdf
2019-04-02 09:24:06: Dodano plik 7-Załącznik nr 7 - Umowa-.doc
2019-04-02 09:23:04: Dodano plik 6- Załącznik nr 6 - Doświadczenie - OSOBY.doc
2019-04-02 09:22:19: Dodano plik 5-Załącznik nr 5 - Doświadczenie - ROBOTY.doc
2019-04-02 09:21:40: Dodano plik 4-Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
2019-04-02 09:20:53: Dodano plik 3-Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu.doc
2019-04-02 09:19:22: Dodano plik 2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
2019-04-02 09:18:20: Dodano plik 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc
2019-04-02 09:16:40: Dodano plik SIWZ.pdf
2019-04-02 09:15:40: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Remont i konserwacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy (dawna Szkoła Podstawowa) przy ulicy Dukielskiej 14 w Miejscu Piastowym
Data składania ofert:
2019-04-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłUlanowska Agnieszka 2019-04-02 09:05:00
PublikującyAgnieszka Ulanowska 2019-04-02 09:13:00
Modyfikował(a) Agnieszka Ulanowska 2019-05-20 11:37:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 1.26 MBPlik pdf
2. SIWZ 2.00 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 49.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy 46.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy 40.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 40.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót (doświadczenie) 37.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób 33.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy 146.00 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany 13.85 MBPlik pdf
11. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany Plik pdf
12. Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 161.70 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 10 do SIWZ - pozwolenie na budowę 2.06 MBPlik pdf
14. Załącznik nr 11 do SIWZ - Decyzja PWKZ 2.50 MBPlik pdf
15. Informacja z otwarcia ofert 61.16 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 68.75 KbPlik pdf
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 172.84 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-03-29 13:04:22: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2019-03-27 10:58:50: Dodano plik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Więcej >>>
2019-03-22 12:04:51: Dodano plik inf-zoo-22032019.pdf
2019-03-05 13:40:46: Dodano plik Decyzja konserwatorska.pdf
2019-03-05 13:39:30: Dodano plik Decyzja pozwolenie na budowę.pdf
2019-03-05 13:38:14: Dodano plik Przedmiar - Urząd Gminy Miejsce Piastowe.pdf
2019-03-05 13:37:08: Dodano plik Projekt budowlany.pdf
2019-03-05 13:35:57: Dodano plik 6. Załącznik nr 7 - Umowa-.doc
2019-03-05 13:34:54: Dodano plik 5. Załącznik nr 6 - Doświadczenie - OSOBY.doc
2019-03-05 13:33:47: Dodano plik 5-Załącznik nr 5 - Doświadczenie - ROBOTY.doc
2019-03-05 13:32:20: Dodano plik 4-Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
2019-03-05 13:30:29: Dodano plik 3-Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu -OSA.doc
2019-03-05 13:28:17: Dodano plik 2-Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
2019-03-05 13:25:20: Dodano plik 1-Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy.doc
2019-03-05 13:21:27: Dodano plik SIWZ 05032019.pdf
2019-03-05 13:19:37: Dodano plik Ogłoszenie o zamowienia 05032019.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: "Remont i konserwacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy (dawna Szkoła Podstawowa) przy ulicy Dukielskiej 14 w Miejscu Piastowym".
Data składania ofert:
2019-03-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłUlanowska Agnieszka 2019-03-05 13:16:00
PublikującyAgnieszka Ulanowska 2019-03-05 13:16:00
Modyfikował(a) Agnieszka Ulanowska 2019-03-29 13:04:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 7.47 MBPlik pdf
2. SIWZ 12.79 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy 48.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy 46.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy 40.50 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 39.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz robót (doświadczenie) 37.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz osób 33.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy 146.00 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt budowlany 13.85 MBPlik pdf
11. Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót 161.70 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 10 do SIWZ - pozwolenie na budowę 2.06 MBPlik pdf
13. Załącznik nr 11 do SIWZ - Decyzja PWKZ 2.50 MBPlik pdf
14. Informacja z otwarcia ofert. 57.20 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 52.56 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 389.07 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-17 10:36:05: Dodano plik ogloszenie-owno-14-12-2018.pdf
2018-12-03 13:40:17: Dodano plik informacja-zoo-odsniezanie-03122018.pdf
Więcej >>>
2018-11-23 15:38:43: Dodano plik zal-7.pdf
2018-11-23 15:36:53: Dodano plik zal-6.docx
2018-11-23 15:36:21: Dodano plik zal-5.docx
2018-11-23 15:35:46: Dodano plik zal-4.doc
2018-11-23 15:34:57: Dodano plik zal-3.docx
2018-11-23 15:33:37: Dodano plik zal-2.docx
2018-11-23 15:32:59: Dodano plik zal-1.docx
2018-11-23 15:32:01: Dodano plik specyfikacja-23112018.pdf
2018-11-23 15:31:22: Dodano plik ogloszenie-23112018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą  "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejsce  Piastowe w okresie zimowym 2018/2019 – odśnieżanie".
 
Data składania ofert:
2018-12-03 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-11-23 13:28:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-11-23 15:28:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-12-17 10:36:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 1.22 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.42 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 – formularz ofertowy. 21.71 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). 22.74 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu). 20.95 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 39.50 KbPlik doc
7. Załączniki do SIWZ nr 5 – projekt umowy. 17.47 KbPlik doc
8. Załączniki do SIWZ nr 6 – wykaz dróg. 15.89 KbPlik doc
9. Załączniki do SIWZ nr 7 – szkice graficzne z drogami. 14.47 MBPlik pdf
10. Informacja z otwarcia ofert. 113.91 KbPlik pdf
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 180.01 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-12-27 14:43:37: Dodano plik ogloszenie-uz-27122018.pdf
2018-12-19 10:23:24: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
Więcej >>>
2018-12-03 13:35:32: Dodano plik informacja-zoo-odpady-03122018.pdf
2018-11-22 15:02:43: Dodano plik zal-10.pdf
2018-11-22 15:02:03: Dodano plik zal-9.pdf
2018-11-22 15:01:28: Dodano plik zal-8.pdf
2018-11-22 15:00:51: Dodano plik zal-7.doc
2018-11-22 14:58:40: Dodano plik zal-6.doc
2018-11-22 14:57:47: Dodano plik zal-5.doc
2018-11-22 14:56:44: Dodano plik zal-4.doc
2018-11-22 14:55:28: Dodano plik zal-3.doc
2018-11-22 14:54:37: Dodano plik zal-2.doc
2018-11-22 14:53:24: Dodano plik zal-1.doc
2018-11-22 14:52:12: Dodano plik specyfikacja-22112018.pdf
2018-11-22 14:50:55: Dodano plik ogloszenie-22112018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą "Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych oraz odbieranie i zagospodarowanie pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Miejsce Piastowe".
 
Data składania ofert:
2018-12-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłŚlusarczyk Mariusz 2018-11-22 14:49:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-11-22 14:49:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-12-27 14:43:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 1.63 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2.67 MBPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ nr 1 – Formularz oferty. 72.50 KbPlik doc
4. Załączniki do SIWZ nr 2 – Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 46.00 KbPlik doc
5. Załączniki do SIWZ nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. 54.00 KbPlik doc
6. Załączniki do SIWZ nr 4 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych. 42.50 KbPlik doc
7. Załączniki do SIWZ nr 5 – Projekt umowy. 95.00 KbPlik doc
8. Załączniki do SIWZ nr 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. 39.00 KbPlik doc
9. Załączniki do SIWZ nr 7 – Wykaz wykonanych usług. 35.00 KbPlik doc
10. Załączniki do SIWZ nr 8 – Uchwały Rady Gminy Miejsce Piastowe. 870.47 KbPlik pdf
11. Załączniki do SIWZ nr 9 - Mapa Gminy Miejsce Piastowe z przebiegiem dróg publicznych. 567.91 KbPlik pdf
12. Załączniki do SIWZ nr 10 - Porozumienie międzygminne. 628.41 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert. 58.35 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 292.11 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1.11 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-02 12:29:10: Dodano plik ogloszenie-owno-02-11-2018.pdf
2018-10-26 10:56:46: Dodano plik informacja-zoo-26102018.pdf
Więcej >>>
2018-10-24 10:52:25: Dodano plik zal5-do-zapytan3-24102018.pdf
2018-10-24 10:49:37: Dodano plik zapytania-3-24092018.pdf
2018-10-23 09:58:00: Dodano plik zapytanie2-23-10-2018.pdf
2018-10-19 13:09:03: Dodano plik zapytania-1-19-10-2018.pdf
2018-10-18 14:54:46: Dodano plik Dokumenty do oceny zdolności kredytowej.7z
2018-10-18 14:53:07: Dodano plik Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
2018-10-18 14:52:15: Dodano plik Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu.doc
2018-10-18 14:50:36: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
2018-10-18 14:49:05: Dodano plik Zał. nr 1 For.Oferta kredyt 2018.doc
2018-10-18 14:46:42: Dodano plik SIWZ-18-10-2018.pdf
2018-10-18 14:45:05: Dodano plik ogloszenie-kredyt-18-10-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł dla Gminy Miejsce Piastowe na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł".
 
Data składania ofert:
2018-10-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPyter Maciej 2018-10-18 14:42:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-10-18 14:42:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-11-02 12:29:10
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 686.76 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.24 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 – formularz ofertowy. 67.50 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). 46.50 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu). 42.00 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 38.50 KbPlik doc
7. Dokumenty do oceny zdolności kredytowej. 25.46 MBPlik txt
8. Zapytania do przetargu wraz z wyjaśnieniami (1). 190.03 KbPlik pdf
9. Zapytanie do przetargu wraz z odpowiedzią (2). 26.77 KbPlik pdf
10. Zapytania do przetargu wraz z wyjaśnieniami (3). 43.91 KbPlik pdf
11. Terminarz spłaty zadłużenia (załącznik nr 5 do zapytań). 40.00 KbPlik pdf
12. Informacja z otwarcia ofert. 64.78 KbPlik pdf
13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 71.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-17 13:26:11: Dodano plik ogloszenie-oup-17-10-2018.pdf
2018-10-17 13:25:21: Usunięto plik uchwaly-RIO-skan-12-10-2018.pdf
Więcej >>>
2018-10-17 13:25:06: Usunięto plik zapytania-1-kredyt-12-10-2018.pdf
2018-10-17 13:24:53: Usunięto plik Dokumenty do oceny zdolności kredytowej.7z
2018-10-17 13:24:42: Usunięto plik Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
2018-10-17 13:24:31: Usunięto plik Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu.doc
2018-10-17 13:24:21: Usunięto plik Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
2018-10-17 13:24:10: Usunięto plik Zał. nr 1 For.Oferta kredyt 2018.doc
2018-10-17 13:23:59: Usunięto plik specyfikacja-08-10-2018.pdf
2018-10-16 14:44:55: Dodano plik informacja-zoo-16-10-2018.pdf
2018-10-12 12:08:17: Dodano plik uchwaly-RIO-skan-12-10-2018.pdf
2018-10-12 12:01:42: Dodano plik zapytania-1-kredyt-12-10-2018.pdf
2018-10-08 16:44:34: Dodano plik Dokumenty do oceny zdolności kredytowej.7z
2018-10-08 16:42:41: Dodano plik Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.doc
2018-10-08 16:40:39: Dodano plik Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu.doc
2018-10-08 16:39:30: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykluczenie.doc
2018-10-08 16:38:15: Dodano plik Zał. nr 1 For.Oferta kredyt 2018.doc
2018-10-08 16:37:13: Dodano plik specyfikacja-08-10-2018.pdf
2018-10-08 16:36:41: Dodano plik ogloszenie-08-10-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego w 2018 roku w kwocie 4 000 000,00 zł dla Gminy Miejsce Piastowe na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 000 000,00 zł".
Data składania ofert:
2018-10-16 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPyter Maciej 2018-10-08 16:22:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-10-08 16:23:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-10-17 13:26:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 637.20 KbPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert. 32.14 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 51.96 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-02 12:41:17: Dodano plik ogloszenie-oup-02-11-2018.pdf
2018-10-24 15:03:46: Dodano plik ogloszenie-owno-24-10-2018.pdf
Więcej >>>
2018-10-01 16:23:47: Dodano plik informacja-zoo-01-10-2018.pdf
2018-09-21 10:10:33: Dodano plik Załącznik nr 7.pdf
2018-09-21 10:08:39: Dodano plik Załacznik nr 6 wykaz dróg planowanych do odsnieżania.docx
2018-09-21 10:07:26: Dodano plik Zał. 5 Umowa.docx
2018-09-21 10:06:29: Dodano plik Zał. 4 Grupa_kapitalowa.doc
2018-09-21 10:04:19: Dodano plik Zał. 3 Spełnienie warunków udziału.docx
2018-09-21 10:02:36: Dodano plik Zał. 2 Wykluczenie odśnieżanie.docx
2018-09-21 10:00:11: Dodano plik Zał. 1 Formularz ofertowy.docx
2018-09-21 09:59:04: Dodano plik specyfikacja-21-09-2018.pdf
2018-09-21 09:57:53: Dodano plik ogloszenie-uz-21-09-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miejsce  Piastowe w okresie zimowym 2018/2019 – odśnieżanie.
Data składania ofert:
2018-10-01 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-09-21 09:50:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-09-21 09:50:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-11-02 12:41:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 2.09 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.42 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 – formularz ofertowy. 21.04 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). 22.95 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 – oświadczenie wykonawcy (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu). 21.01 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 39.50 KbPlik doc
7. Załącznik do SIWZ nr 5 – wzór umowy. 17.33 KbPlik doc
8. Załącznik do SIWZ nr 6 – wykaz dróg. 18.04 KbPlik doc
9. Załącznik do SIWZ nr 7 – mapki z drogami. 14.47 MBPlik pdf
10. Informacja z otwarcia ofert. 193.72 KbPlik pdf
11. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (część 1, 3, 5, 7 i 8). 303.13 KbPlik pdf
12. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (części 2, 4 i 6) 155.94 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-11-15 11:46:01: Dodano plik ogloszenie-ouz-15112018.pdf
2018-10-15 14:44:49: Dodano plik informacja-owon-15-10-2018.pdf
Więcej >>>
2018-09-27 14:25:43: Dodano plik informacja-zoo-27-09-2018.pdf
2018-09-20 08:00:09: Dodano plik Załącznik nr 3 Oferta C III.docx
2018-09-20 07:59:14: Dodano plik Załącznik nr 3 Oferta C I.docx
2018-09-19 14:45:19: Dodano plik Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna.docx
2018-09-19 14:44:13: Dodano plik Załącznik nr 5 Oświadczenie.docx
2018-09-19 14:42:42: Dodano plik Załącznik nr 4 Umowa projekt.doc
2018-09-19 14:39:59: Dodano plik Załącznik nr 3 Oferta C II.docx
2018-09-19 14:38:49: Dodano plik Załącznik nr 2 Oświadczenie grupa kapitałowa.docx
2018-09-19 14:37:43: Dodano plik Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
2018-09-19 14:35:03: Dodano plik specyfikacja-18-09-2018.pdf
2018-09-19 14:33:08: Dodano plik ogloszenie-oz-18-09-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg na pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.
 
Data składania ofert:
2018-09-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-09-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBieszczad Bartłomiej 2018-09-19 14:30:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-09-19 14:30:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-11-15 11:46:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 676.25 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.20 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 – opis przedmiotu zamówienia. 18.12 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 – wzór oświadczenia. 15.11 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 – formularz oferty (CI). 19.85 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 3 – formularz oferty (CII). 19.85 KbPlik doc
7. Załącznik do SIWZ nr 3 – formularz oferty (CIII). 19.83 KbPlik doc
8. Załącznik do SIWZ nr 4 – wzór umowy. 94.00 KbPlik doc
9. Załącznik do SIWZ nr 5 – wzór oświadczenia. 19.82 KbPlik doc
10. Załącznik do SIWZ nr 6 – klauzula informacyjna. 19.31 KbPlik doc
11. Informacja z otwarcia ofert. 134.95 KbPlik pdf
12. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (część I, II i III). 190.66 KbPlik pdf
13. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (część I, II i III). 275.39 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-10-16 13:03:45: Dodano plik ogloszenie-owno-16-10-2018.pdf
2018-09-25 13:58:10: Dodano plik informacja-zoo-25-09-2018.pdf
Więcej >>>
2018-09-10 14:34:20: Dodano plik Zał. 10 Zgłoszenie robót budowlanych Zalesie.pdf
2018-09-10 14:32:48: Dodano plik Zał. 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Zalesie.pdf
2018-09-10 14:32:03: Dodano plik Zał. 8 Przedmiar_Robót Zalesie.pdf
2018-09-10 14:31:15: Dodano plik Zał. 7 Umowa.docx
2018-09-10 14:29:58: Dodano plik Zał. 6 Wykaz wykonywanych robót.docx
2018-09-10 14:28:31: Dodano plik Zał. 5 Doświadczenie kierownika budowy.docx
2018-09-10 14:27:41: Dodano plik Zał. 4 Grupa kapitalowa.doc
2018-09-10 14:25:17: Dodano plik Zał. 3 Spełnienie warunków udziału.docx
2018-09-10 14:23:41: Dodano plik Zał. 2 Wykluczenie art.25.docx
2018-09-10 14:22:19: Dodano plik Zał. 1 Formularz ofertowy.docx
2018-09-10 14:20:16: Dodano plik specyfikacja-10-09-2018.pdf
2018-09-10 14:19:43: Dodano plik ogloszenie-10-09-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Remont drogi gminnej NR 114994R (dz. nr ew. 3476 i 3477)  w Targowiskach (Zalesie)”.
Data składania ofert:
2018-09-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-09-10 14:18:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-09-10 14:18:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-10-16 13:03:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 764.07 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.79 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 - formularz ofertowy. 17.64 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 - oświadczenia wykonawcy (dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania). 15.43 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 - oświadczenia wykonawcy (dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu). 15.90 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 4 - wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 39.50 KbPlik doc
7. Załącznik do SIWZ nr 5 - doświadczenie. 12.69 KbPlik doc
8. Załącznik do SIWZ nr 6 - wykaz wykonywanych robót. 12.98 KbPlik doc
9. Załącznik do SIWZ nr 7 - wzór umowy. 30.46 KbPlik doc
10. Załącznik do SIWZ nr 8 – przedmiar robót. 185.29 KbPlik pdf
11. Załącznik do SIWZ nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2.09 MBPlik pdf
12. Załącznik do SIWZ nr 10 - zgłoszenie robót budowlanych. 2.27 MBPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert. 61.30 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 69.41 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 04:58:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.