DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, KOTŁÓW OPALANYCH BIOMASĄ ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMIN MIEJSCE PIASTOWE I CHORKÓWKA.

ZMIANY:
2018-06-21 11:04:45: Dodano plik ogloszenie-o-u-p-21062018.pdf
2018-06-21 11:03:55: Dodano plik zawiadomienie-u-p-21062018.pdf
Więcej >>>
2018-05-10 12:59:14: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-04-30 14:15:04: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania - 4.pdf
2018-04-24 15:04:20: Dodano plik Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:03:46: Dodano plik Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:02:46: Dodano plik Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r (2).pdf
2018-04-24 15:02:02: Dodano plik Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:00:40: Dodano plik SIWZ modyfikacja 24.04.2018 r..pdf
2018-04-24 14:57:45: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2018.pdf
2018-04-24 13:59:11: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania- 3.pdf
2018-04-23 15:59:35: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania-2.pdf
2018-04-13 13:00:58: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.

Data składania ofert:
2018-04-30 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-04-30 10:00:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-03-21 14:37:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-03-21 14:37:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-06-21 11:04:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie w DZUE - 2018-OJS056-123531-pl 169.08 KbPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 14.19 MBPlik pdf
3. Zal Nr 1a do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych 1.13 MBPlik pdf
4. Zal Nr 1b do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę 1.22 MBPlik pdf
5. Zal Nr 1c do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych 1.33 MBPlik pdf
6. Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Miejsce Piastowe 1.05 MBPlik pdf
7. Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Chorkówka 1.07 MBPlik pdf
8. Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Miejsce Piastowe 1.06 MBPlik pdf
9. Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Chorkówka 1.06 MBPlik pdf
10. Zal Nr 3 do SIWZ - wzór formularza oferty 75.76 KbPlik doc
11. Zal nr 4 do SIWZ - formularz JEDZ espd-request 84.30 KbPlik pdf
12. Zal Nr 4a do SIWZ - formularz JEDZ espd-request 130.18 KbPlik txt
13. Zal Nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia - grupa kapitałowa 53.69 KbPlik doc
14. Zal Nr 6 do SIWZ - wzór wykazu dostaw 53.47 KbPlik doc
15. Zal Nr 6a do SIWZ - wzór wykazu osób 52.86 KbPlik doc
16. Zal Nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e), f) i g) SIWZ 167.50 KbPlik doc
17. Zal Nr 8 do SIWZ program funkcjonalno użytkowy Gmina Chorkówka 1.45 MBPlik pdf
18. Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe 1.40 MBPlik pdf
19. Odpowiedzi na zapytania 1.22 MBPlik pdf
20. Odpowiedzi na zapytania-2 5.30 MBPlik pdf
21. Odpowiedzi na zapytania-3 2.75 MBPlik pdf
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2018 80.09 KbPlik pdf
23. SIWZ modyfikacja 24.04.2018 r. 6.36 MBPlik pdf
24. Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r 1.05 MBPlik pdf
25. Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r (2) 1.07 MBPlik pdf
26. Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r 1.06 MBPlik pdf
27. Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r 1.06 MBPlik pdf
28. Odpowiedzi na zapytania - 4 289.13 KbPlik pdf
29. Informacja z otwarcia ofert 636.05 KbPlik pdf
30. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego. 985.31 KbPlik pdf
31. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 112.85 KbPlik pdf

Rejestr zmian