Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu

ZMIANY:
2018-07-12 14:45:24: Dodano plik ogloszenie-uz-12-07-2018.pdf
2018-07-03 10:26:34: Dodano plik ogloszenie-owno-03-07-2018.pdf
Więcej >>>
2018-06-08 11:59:07: Dodano plik informacja-zoo-08062018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu”.
 
Data składania ofert:
2018-06-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-08 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKlara Marek 2018-05-23 13:57:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-05-23 13:57:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-12 14:45:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 7.57 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.62 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 48.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - Wykluczenie z postepowania 45.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Spełniania warunków udziału w postępowaniu 39.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 39.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 - Informacja o kier. bud 41.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 - Doświadczenie 37.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy 138.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna 25.30 MBPlik pdf
11. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót 150.51 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 322.11 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert. 16.56 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 703.32 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 428.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian