Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej).

ZMIANY:
2018-07-06 13:06:05: Dodano plik ogloszenie-uz-06-07-2018.pdf
2018-06-26 12:04:11: Dodano plik ogloszenie-wn-26062018.pdf
Więcej >>>
2018-06-18 12:22:03: Dodano plik informacja-zoo-18-06-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej)”.
 
Data składania ofert:
2018-06-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-18 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłŚlusarczyk Mariusz 2018-05-30 14:30:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-05-30 14:30:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-06 13:06:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 644.75 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.15 MBPlik pdf
3. 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - most Rogi 49.50 KbPlik doc
4. 2. Załącznik nr 2 - Wykluczenie - most Rogi 22.82 KbPlik doc
5. 3. Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu - most Rogi 20.83 KbPlik doc
6. 4. Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa - most Rogi 39.50 KbPlik doc
7. 5. Załącznik nr 5 - Kierownik osoby - most Rogi 40.50 KbPlik doc
8. 6. Załącznik nr 6 - Doświadczenie - most Rogi 38.00 KbPlik doc
9. 7. Załącznik nr 7 - Umowa- most Rogi 136.00 KbPlik doc
10. 8. Dokumentacja Techniczna 5.00 MBPlik pdf
11. 9. Przedmiar robót 57.61 KbPlik pdf
12. 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.52 MBPlik pdf
13. 11. Załącznik nr 11 - KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - RODO 21.38 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert. 42.15 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 72.36 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 3.27 MBPlik pdf

Rejestr zmian