Wiadomości http://bip.miejscepiastowe.pl/ RODO Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0200 http://bip.miejscepiastowe.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-224 Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prosimy o zapoznanie się z...... WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 Wed, 22 Aug 2018 00:00:00 +0200 http://bip.miejscepiastowe.pl//?c=mdAktualnosci-cmPokaz-224 Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczył datę wyborów na......