Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Rachunek Zysków i Strat Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Bilans Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Informacja dodatkowa Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Utworzono treść 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski Podgląd treści
powrót