Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zestawienie zmian w funduszu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Bilans Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Bilans z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Informacja dodatkowa Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Dodano plik - Rachunek zysków i strat Gminy Miejsce Piastowe.pdf do treści 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski
Utworzono treść 2019-05-09 15:30 Mariusz Dynowski Podgląd treści
powrót