Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Informacje podstawowe

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. Został on stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.  Jego zadaniem jest służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych.

Na jego stronach znajdziecie Państwo między innymi informacje dotyczące: 

          organów władzy samorządowej - osób sprawujących w nich funkcje, ich zadań i kompetencji,

          podjętych uchwał i zarządzeń,

          jednostek pomocniczych oraz organizacyjnych ,

          ogłoszonych przetargów,

          oświadczeń majątkowych,

          statutów, ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń.


Objaśnienie skrótów używanych w Biuletynie Informacji Publicznej:

BIP      -  Biuletyn Informacji Publicznej,

Dz.U.   -  Dziennik Ustaw,
ePUAP -  elektroniczna platforma usług administracji publicznej,
ESP   -  Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

JST     -  Jednostka samorządu terytorialnego - gmina,
Kpa     -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23),

Numer JST     -  numer jednostki samorządu terytorialnego z systemu TERYT (identyfikator podziału terytorialnego).

  

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP. 

  • W lewej części ekranu znajduje się menu podmiotowe i przedmiotowe, to jest wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.
  • W prawej górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący, czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP, zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
  • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
  • Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl
  • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
  • Ilekroć w niniejszej instrukcji sto