Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Załączniki:

Komunikat Plik pdf 184.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBartłomiej Bieszczad - podinspektor2017-06-19
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-06-19 15:59
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-06-19 15:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska – Gmina Miejsce Piastowe na działkach nr 961/2, 962, 937/2, 947 w obrębie Wrocanka”
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-05-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:15
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Miejsce Piastowe uchwały Nr XXXIV/238/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Widacz 2" w Gminie Miejsce Piastowe.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14  38-430 Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-05-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-17 07:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-16 15:02
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe, przeznaczonych do dzierżawy i najmu. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 17.05.2017 r. do dnia 07.06.2017 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-05-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-17 07:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-16 13:14
Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przdłużeniu licencji na działalność dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-04-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-08 16:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-08 16:38
Burmistrz Dukli informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa linii napowietrznej 110 kV pomiędzu GPZ Nowy Żmigrud i GPZ Iwonicz (przez okolice planowanego PGZ Dukla) o łęcznej długości ok. 27 km, przez gminy: Nowy Żmigród, Chorkówka, Dukla, Miejsce Piastowe, Iwonicz Zdrój".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-04-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-04-07 10:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-04-07 10:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ZALESIE 2” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14  38-430 Miejsce Piastowe.  
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-03-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2017-03-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-29 08:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-22 08:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza termin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w roku szkolnym 2017/2018
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2017-03-23
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-03-23 13:25
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2017-03-23 13:26
Generalny Dyrektora Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczącego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek na odcinku Kielanówka – Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi – od km 11 + 400 do km 96 + 535 według wariantu przebiegu trasy WB1 – alternatywa”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2017-03-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-09 11:42
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-03-09 11:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2017 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 8 marca 2017 r., do godz. 14:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-02-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-02-20 15:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-02-20 15:27
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Długa – Gmina Miejsce Piastowe”.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-01-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-20 10:44
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-20 10:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego samochodu osobowego RENAULT TRAFIC, rok produkcji 2005, o numerze rejestracyjnym RKR 50JR, będącego własnością Gminy Miejsce Piastowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2017-01-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-05 14:11
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-01-24 14:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko zastępca kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. 
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 8 grudnia 2016 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2016-11-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-11-28 14:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-12-27 14:15
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 22 lipca 2016 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2016-07-12
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2016-07-12 15:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-07-29 09:41
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2017r. 07:22:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.