Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 14 października 2020 r. do odwołania, w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-15 09:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-15 09:37
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1007 o powierzchni 0,35 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1845 o powierzchni 0,53 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066243/8, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:39
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Miejsce Piastowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/2 o powierzchni 0,39 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066244/5, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:32
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1241 o powierzchni 0,19 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 11:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:01
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1069/2 o powierzchni 0,41 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 10:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 11:12
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wydaniu decyzji znak: RI.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - Gmina Miejsce Piastowe".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-09-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-22 14:52
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-22 14:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.09.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2616, 2621, 2622 w miejscowości Targowiska".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-09-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 11:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 12:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.09.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działekach o nr ewid. 2531, 2545, 2546, 2547 w miejscowości Targowiska".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-09-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 11:07
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 11:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.09.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pięciu farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2594, 2595, 2596, 2610, 2611, 2612, 3308 w miejscowości Targowiska".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-09-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 11:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-09-17 11:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja szkoleń z zakresu róznych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2020 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBeata Bodzioch-Kaznowska - Inspektor2020-09-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-09-07 13:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-01 14:48
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych otwartych konkursów ofert.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBeata Bodzioch-Kaznowska - Inspektor2020-09-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-09-07 13:26
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-09-07 14:14
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe"
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-08-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-27 12:11
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-27 12:12
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (znak sprawy: RI.6733.6.2020) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - gmina Miejsce Piastowe” na działce nr 91 w odrąbie Miejsce Piastowe zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-08-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 12:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 12:49
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-08-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-13 13:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-13 13:56
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-08-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-13 13:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-13 13:54
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-08-11
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-08-11 11:20
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-08-11 11:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – prosi uprawnione organy organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Miejsce Piastowe, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBeata Bodzioch-Kaznowska - Inspektor2020-08-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-10 15:15
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-10 15:17
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do sprzedaży.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 29.07.2020 r. do dnia 19.08.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-07-29
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-29 11:00
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-29 11:05
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 28.07.2020 r. zostało wszczęte postepowanie administracyjne znak sprawy: RI.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - gmina Miejsce Piastowe” na działce nr 91 w odrąbie Miejsce Piastowe. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-07-28
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-28 13:46
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-28 13:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców promujących zdrowy styl życia, jako narzędzie walki z otyłością i cukrzyca”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 14:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja wydarzeń tematycznych promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz zagospodarowanie terenu pod kątem atrakcyjności ekologicznej”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 14:54
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Animacje przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 14:03
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 14:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Organizacja szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych”
Ofertę konkursową można przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-21
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-21 13:57
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-08-26 14:44
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.7.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1808, 1804, 1805, 1803 w miejscowości Rogi" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:59
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.6.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2616, 2621, 2622 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:56
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 16.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2531, 2545, 2546, 2547 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:48
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 15.07.2020 r. wszczęto postepowanie administracyjne znak: RI.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2594, 2595, 2596, 2610, 2611, 2612, 3306 w miejscowości Targowiska" 
Uwagi w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 pok. nr 112.


Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-17
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:38
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-17 12:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 15.07.2020 r. do dnia 4.08.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-07-14
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:34
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:49

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że decyzją z dnia 13.07.2020 r. znak: RI.6220.6.2019 umorzono postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-07-14
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:24
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-14 12:27
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 25 października 2020r. 20:54:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.