Zasady naliczania podatku rolnego określa ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381  z późn. zm.). Podstawą do jego ustalenia jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnia cena skupu żyta, o której mowa powyżej ogłaszana jest corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowana w Monitorze Polskim. 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBogusława Czekaj - inspektor2013-01-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2013-01-07 14:45
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-01-08 09:17
rozwiń archiwum
zwiń archiwum