Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2017-03-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:42
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2016-04-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:31
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:32
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2015-03-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:21
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2014-03-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2014-04-02 12:45

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarzadowymi w 2012 roku.  

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2013-04-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2013-05-06 10:45