Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) informujemy o zrealizowanych na terenie Gminy Miejsce Piastowe inwestycjach w których zastosowano środki poprawy efektywności energetycznej: 
  1. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łężanach.
  2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe.
  3. Przystosowanie lokalu mieszkalnego w Głowience Gmina Miejsce Piastowe na potrzeby osiedlenia się rodziny w ramach repatriacji.
  4. Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe cz. I- roboty budowlane.
  5. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Mosoń - Pyter - Kierownik GP2016-09-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Admin 2016-09-05 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-09-27 12:01