XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 29.05.2017 R
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w miejscowości Wrocanka ul. Pańska – Gmina Miejsce Piastowe na działkach nr 961/2, 962, 937/2, 947 w obrębie Wrocanka”
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.05.2017 r. Plik pdf 16.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2017-05-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:15
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-05-29 11:16