XML
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE O OPRACOWANIU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021 - 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od 11.01.2018 r. do 01.02.2018 r. w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-01-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-11 15:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-01-11 15:13