XML
OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTW TARGOWISKA I ŁĘŻANY W SPRAWIE ZMIANY GRANICY GMINY MIEJSCE PIASTOWE.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o rozpoczęciu konsultacji w sprawie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 5 kwietnia 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-03-28
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-28 11:34
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-04-17 15:17