XML
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 09.01.2019 R.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁĘŻANY 1” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części terenu drogi wewnętrznej oznaczonego symbolem KDW2 i części terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN1 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN1.1, w granicach projektu zmiany planu.  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 09:23
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-16 13:12