XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 12.09.2019 R.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie – 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16 w dniu 12.09.2019 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Słonecznej w Głowience – Gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 120/11, 120/12, 120/13, 120/14, 120/15, 121/2, 121/3, 2606 położonych w obrębie Głowienka.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pokój nr 108. 
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12.09.2019 r. Plik pdf 40.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-09-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-09-12 15:04
Dodano do archiwum Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-19 10:33