XML
WYBORY SOŁTYSÓW SOŁECTW GMINY MIEJSCE PIASTOWE – 31 MARCA 2019 R.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 17 Statutów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie (uchwały Nr XXVII/247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 stycznia 2009 r. i uchwały Nr XXXIII/335,336/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009 r.) Wójt Gminy Miejsce Piastowe wyznaczyła na dzień 31 marca 2019 roku wybory Sołtysów Sołectw: Głowienka, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocanka, Zalesie. Kalendarz wyborczy, określający dni w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 31/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe.
Kalendarz wyborczy

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 94.00 KB
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania Biura Wyborczego do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 78.03 KB
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wzorów druków potrzebnych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. Plik pdf 559.02 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19.02.2019 r. w sprawie informacji o składzie Biura Wyborczego, jego siedzibie i pełnionych dyżurach. Plik pdf 56.10 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27.02.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych w wyborach Sołtysów Sołectw na terenie Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 71.41 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 08.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wyznaczeniu dodatkowego terminu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wrocanka. Plik pdf 350.30 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13.03.2019 r. - dotyczy sporządzonych spisów wyborców. Plik pdf 198.14 KB
Informacja o składach komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia w dniu 31 marca 2019 r. wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 211.70 KB
Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. Plik pdf 76.53 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.03.2019 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa w Sołectwie Łężany w wyborach Sołtysów Sołectw Gminy Miejsce Piastowe zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. Plik pdf 36.25 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyczynach nie przeprowadzania wyborów Sołtysa Sołectwa Miejsce Piastowe. Plik pdf 50.59 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyczynach nie przeprowadzania wyborów Sołtysa Sołectwa Niżna Łąka. Plik pdf 46.95 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyczynach nie przeprowadzania wyborów Sołtysa Sołectwa Rogi. Plik pdf 48.69 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyczynach nie przeprowadzania wyborów Sołtysa Sołectwa Zalesie. Plik pdf 46.80 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.03.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Głowienka. Plik pdf 44.84 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.03.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Wrocanka. Plik pdf 41.47 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.03.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Targowiska. Plik pdf 42.06 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.03.2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Widacz. Plik pdf 45.24 KB
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22.03.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyczynach nie przeprowadzania wyborów Sołtysa Sołectwa Łężany. Plik pdf 48.17 KB
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów sołtysów sołectw Gminy Miejsce Piastowe sporządzony w dniu 31 marca 2019 r. Plik pdf 55.71 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2019-02-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-08 11:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-01 00:02
Dodano do archiwum Mariusz Dynowski - Redaktor BIP