XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi o w 2013 roku.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.
 

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył2014-03-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2014-04-02 12:45
Dodano do archiwum