XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2015-03-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:21
Dodano do archiwum Mariusz Dynowski - Redaktor BIP