XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMałgorzata Trybus - główny specjalista2017-03-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2017-08-24 10:42
Dodano do archiwum Mariusz Dynowski - Redaktor BIP