XML
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Gorczyca - podinspektor2018-04-20
Publikujący Grzegorz Gorczyca - podinspektor 2019-06-28 12:44
Modyfikacja Grzegorz Gorczyca - podinspektor 2019-06-28 12:45
Dodano do archiwum Grzegorz Gorczyca - podinspektor