XML
PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO
Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Krosno, który tworzą miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin (Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka) sporządzone zostały dokumenty „PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” oraz „RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO”. Wymienione dokumenty zostają podane do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie ich na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednoczesnie informujemy, że zostały podjete uchwały : 
 Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne,
Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Mosoń - Pyter - Kierownik GP2016-10-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2016-10-20 14:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-06-04 13:57
Dodano do archiwum Mariusz Dynowski - Redaktor BIP