XML
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Lp. Przedmiot petycji Data
złożenia
Data
załatwienia
Sposób załatwienia Uwagi
1. Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem z dnia 23.03.2020 r. 24.03.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.4.2020
Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej

2. Petycja stop zagrożeniu zdrowia i życia z dnia 24.04.2020 r.  24.04.2020 05.06.2020 Udzielono odpowiedzi - znak sprawy OA.0004.5.2020 Odpowiedź przesłano  w postaci elektronicznej
 Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-04-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 10:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-07 14:50