Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zarządzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe - VII kadencja - rok 2018.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg Gminnych w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 247.74 KB
2. Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 1.44 MB
3. Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz dokonania zgodnych ze stanem faktycznym zapisów w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej. Plik pdf 557.79 KB
4. Zarządzenie Nr 381/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w roku szkolnym 2018/2019. Plik pdf 1.63 MB
5. Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 3.00 MB
6. Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczacej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu krośnieńskiego Plik pdf 575.65 KB
7. Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 246.78 KB
8. Zarządzenie Nr 385/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 245.30 KB
9.Zarządzenie Nr 386/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 244.60 KB
10. Zarządzenie Nr 387/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.37 KB
11. Zarządzenie Nr 388/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 245.32 KB
12. Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.60 KB
13. Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.55 KB
14. Zarządzenie Nr 391/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 239.41 KB
15. Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 240.59 KB
16. Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziennemu Domowi Senior-Wigor we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 239.75 KB
17. Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Żłobkowi im. Anny Kaworek w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 236.49 KB
18. Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 734.72 KB
19. Zarządzenie Nr 396/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 579.31 KB
20. Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 519.30 KB
21. Zarządzenie Nr 398/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 4.86 MB
22. Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. Plik pdf 920.90 KB
24. Zarządzenie Nr 401/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I”. Plik pdf 313.76 KB
25. Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka – Część1. Roboty budowlane”. Plik pdf 280.03 KB
26. Zarządzenie Nr 403/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 1.55 MB
27. Zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 1.55 MB
28. Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.56 MB
29. Zarządzenie Nr 406/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 1.55 MB
30. Zarządzenie Nr 407/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 1.54 MB
31. Zarządzenie Nr 408/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 522.77 KB
32. Zarządzenie Nr 409/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 533.03 KB
33. Zarządzenie Nr 410/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 401.06 KB
34. Zarządzenie Nr 411/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 403.97 KB
35. Zarządzenie Nr 412/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 400.25 KB
36. Zarządzenie Nr 413/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 402.85 KB
37. Zarządzenie Nr 414/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 409.93 KB
38. Zarządzenie Nr 415/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.40 MB
39. Zarządzenie Nr 416/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 r. Plik pdf 63.52 MB
40. Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 10.48 MB
41. Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok na udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plik pdf 343.25 KB
42. Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 192.84 KB
43. Zarządzenie Nr 420/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 239.09 KB
44. Zarządzenie Nr 421/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 239.40 KB
45. Zarządzenie Nr 422/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 243.21 KB
46. Zarządzenie Nr 423/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 239.21 KB
47. Zarządzenie Nr 424/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 236.27 KB
48. Zarządzenie Nr 425/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 201.85 KB
49. Zarządzenie Nr 426/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 205.57 KB
50. Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 205.80 KB
51. Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 201.02 KB
52. Zarządzenie Nr 429/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 200.10 KB
53. Zarządzenie Nr 430/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze. Plik pdf 222.35 KB
54. Zarządzenie Nr 431/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 5.79 MB
55. Zarządzenie Nr 432/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. Plik pdf 10.08 MB
56. Zarządzenie Nr 433/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej)”. Plik pdf 263.92 KB
57. Zarządzenie Nr 434/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”. Plik pdf 275.63 KB
58. Zarządzenie nr 435/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.94 MB
59. Zarządzenie Nr 436/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 286.84 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarek Klara - Wójt2018-02-26
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-26 14:36
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-05-21 16:18
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 20 września 2018r. 03:33:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.