Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zarządzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe - VII kadencja - rok 2018.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dróg Gminnych w Gminie Miejsce Piastowe. Plik pdf 247.74 KB
2. Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 1.44 MB
3. Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji środków trwałych stanowiących składnik mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz dokonania zgodnych ze stanem faktycznym zapisów w prowadzonej dokumentacji finansowo – księgowej. Plik pdf 557.79 KB
4. Zarządzenie Nr 381/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejsce Piastowe w roku szkolnym 2018/2019. Plik pdf 1.63 MB
5. Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 3.00 MB
6. Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie opinii dotyczacej rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu krośnieńskiego Plik pdf 575.65 KB
7. Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 246.78 KB
8. Zarządzenie Nr 385/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 245.30 KB
9.Zarządzenie Nr 386/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 244.60 KB
10. Zarządzenie Nr 387/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.37 KB
11. Zarządzenie Nr 388/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 245.32 KB
12. Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.60 KB
13. Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 241.55 KB
14. Zarządzenie Nr 391/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 239.41 KB
15. Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 240.59 KB
16. Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziennemu Domowi Senior-Wigor we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 239.75 KB
17. Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Żłobkowi im. Anny Kaworek w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 236.49 KB
18. Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 734.72 KB
19. Zarządzenie Nr 396/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 579.31 KB
20. Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 519.30 KB
21. Zarządzenie Nr 398/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 4.86 MB
22. Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe. Plik pdf 920.90 KB
24. Zarządzenie Nr 401/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I”. Plik pdf 313.76 KB
25. Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka – Część1. Roboty budowlane”. Plik pdf 280.03 KB
26. Zarządzenie Nr 403/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 1.55 MB
27. Zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 1.55 MB
28. Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 1.56 MB
29. Zarządzenie Nr 406/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 1.55 MB
30. Zarządzenie Nr 407/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 1.54 MB
31. Zarządzenie Nr 408/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 522.77 KB
32. Zarządzenie Nr 409/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 533.03 KB
33. Zarządzenie Nr 410/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 401.06 KB
34. Zarządzenie Nr 411/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 403.97 KB
35. Zarządzenie Nr 412/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 400.25 KB
36. Zarządzenie Nr 413/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 402.85 KB
37. Zarządzenie Nr 414/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 409.93 KB
38. Zarządzenie Nr 415/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.40 MB
39. Zarządzenie Nr 416/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonywania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 r. Plik pdf 63.52 MB
40. Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 10.48 MB
41. Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok na udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Plik pdf 343.25 KB
42. Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 192.84 KB
43. Zarządzenie Nr 420/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 239.09 KB
44. Zarządzenie Nr 421/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 239.40 KB
45. Zarządzenie Nr 422/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 243.21 KB
46. Zarządzenie Nr 423/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 239.21 KB
47. Zarządzenie Nr 424/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 236.27 KB
48. Zarządzenie Nr 425/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. Plik pdf 201.85 KB
49. Zarządzenie Nr 426/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach. Plik pdf 205.57 KB
50. Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. Plik pdf 205.80 KB
51. Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance. Plik pdf 201.02 KB
52. Zarządzenie Nr 429/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zalesiu. Plik pdf 200.10 KB
53. Zarządzenie Nr 430/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach o świadczenie wychowawcze. Plik pdf 222.35 KB
54. Zarządzenie Nr 431/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 5.79 MB
55. Zarządzenie Nr 432/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok. Plik pdf 10.08 MB
56. Zarządzenie Nr 433/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej)”. Plik pdf 263.92 KB
57. Zarządzenie Nr 434/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”. Plik pdf 275.63 KB
58. Zarządzenie nr 435/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.94 MB
59. Zarządzenie Nr 436/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 286.84 KB
60. Zarządzenie Nr 437/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 36.28 KB
61. Zarządzenie Nr 438/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 911.67 KB
62. Zarządzenie Nr 439/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 88.92 KB
63. Zarządzenie Nr 440/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu”. Plik pdf 38.59 KB
64. Zarządzenie Nr 441/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przyjęcia mienia przekazanego umową darowizny przez Towarzystwo Przyjaciół Targowisk w Targowiskach na rzecz Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 38.61 KB
65. Zarządzenie Nr 442/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przekazania przyjętego mienia przez Gminę Miejsce Piastowe od Towarzystwa Przyjaciół Targowisk w Targowiskach dla Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach. Plik pdf 41.22 KB
66. Zarządzenie Nr 443/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 48.62 KB
67. Zarządzenie Nr 444/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 45.66 KB
68. Zarządzenie Nr 445/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.44 MB
69. Zarządzenie Nr 446/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia DOBRY START ... Plik pdf 35.49 KB
70. Zarządzenie Nr 447/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących świadczenia DOBRY START ... Plik pdf 66.84 KB
71. Zarządzenie Nr 448/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 893.59 KB
72. Zarządzenie Nr 449/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT. Plik pdf 529.31 KB
73. Zarządzenie Nr 450/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 766.54 KB
74. Zarządzenie Nr 451/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 27.79 KB
75. Zarządzenie Nr 452/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf 50.73 KB
76. Zarządzenie Nr 453/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 1.07 MB
77. Zarządzenie Nr 454/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze. Plik pdf 417.41 KB
78. Zarządzenie Nr 455/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2019 rok. Plik pdf 118.22 KB
79. Zarządzenie Nr 456/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 1.33 MB
80. Zarządzenie Nr 457/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miejscu Piastowym. Plik pdf 52.34 KB
81. Zarządzenie Nr 458/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 41.41 KB
82. Zarządzenie Nr 459/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 44.35 KB
83. Zarządzenie Nr 460/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 42.80 KB
84. Zarządzenie Nr 461/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 3.91 MB
85. Zarządzenie Nr 462/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf 43.74 KB
86. Zarządzenie Nr 463/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 49.86 KB
87. Zarządzenie Nr 464/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia średniego kosztu posiłku udzielanego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Plik pdf 44.12 KB
88. Zarządzenie Nr 465/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za pierwsze półrocze 2018 r. ... Plik pdf 7.35 MB
89. Zarządzenie Nr 466/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 3.87 MB
90. Zarządzenie Nr 467/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn. : " Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, ... Plik pdf 45.11 KB
91. Zarządzenie Nr 468/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 425.04 KB
92. Zarządzenie Nr 469/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zbycia środka trwałego. Plik pdf 31.70 KB
93. Zarządzenie Nr 470/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi Plik pdf 41.55 KB
94. Zarządzenie Nr 471/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 r. Plik pdf 2.83 MB
95. Zarządzenie Nr 472/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa infrastruktury ... Plik pdf 42.78 KB
96. Zarządzenie Nr 473/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi gminnej ... Plik pdf 40.14 KB
97. Zarządzenie Nr 474/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 5.95 MB
98. Zarządzenie Nr 475/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont drogi ... Plik pdf 39.09 KB
99. Zarządzenie Nr 476/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 779.53 KB
100. Zarządzenie Nr 477/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ... Plik pdf 48.79 KB
101. Zarządzenie Nr 478/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 2.41 MB
102. Zarządzenie Nr 479/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg ... Plik pdf 41.25 KB
103. Zarządzenie Nr 480/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania kandydatów do nagrody Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 52.85 KB
104. Zarządzenie Nr 481/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 października 2018 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników ... Plik pdf 72.85 KB
105. Zarządzenie Nr 482/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 4.64 MB
106. Zarządzenie Nr 483/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 39.55 KB
107. Zarządzenie Nr 484/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych. Plik pdf 47.73 KB
108. Zarządzenie Nr 485/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 października 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Niżna Łąka. Plik pdf 52.81 KB
109. Zarządzenie Nr 486/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 43.13 KB
110. Zarządzenie Nr 487/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 4.95 MB
111. Zarządzenie Nr 488/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2019 rok. Plik pdf 10.59 MB
112. Zarządzenie Nr 489/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe na lata 2019-2027. Plik pdf 1.03 MB
113. Zarządzenie Nr 490/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia "ZMIANY" - Zmieniamy Łężany Plik pdf 53.31 KB
114. Zarządzenie Nr 491/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 97.38 KB
115. Zarządzenie Nr 492/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 108.38 KB
116. Zarządzenie Nr 493/2018 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2018 rok. Plik pdf 6.23 MB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarek Klara - Wójt2018-02-26
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-02-26 14:36
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-11-19 10:38
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 26 marca 2019r. 18:21:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.