Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
       Uprzejmie informujemy, że Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczył datę wyborów na dzień 21 października 2018 roku.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 14 sierpnia 2018 r. pozycja 1561.
        Wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r.  poz. 754 z późn. zm.).

Mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe wybierać będą :
- radnych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego;
- radnych do Rady Powiatu Krośnieńskiego;
- radnych do Rady Gminy Miejsce Piastowe;
- Wójta Gminy Miejsce Piastowe.
 
        Aktualne informacje oraz wzory dokumentów związanych z tworzeniem komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zostały udostępnione na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz na
 platformie internetowej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/ .

Informacje dotyczące kandydatów zgłoszonych w WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018 do Rady Gminy Miejsce Piastowe, oraz na Wójta Gminy Miejsce Piastowe, można uzyskać na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/180707#general_stat .

GMINA MIEJSCE PIASTOWE
INFORMACJA O TERMINIE PIERWSZEGO POSIEDZENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz Wyborczy w Krośnie zwołuje na dzień :
- 4 października 2018 r. (czwartek)  godz. 14:30, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
- 5 października 2018 r. (piątek)  godz. 14:30, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

INFORMACJA O TERMINIE SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Urzędnik Wyborczy zwołuje na dzień :
-  12 października 2018 r. (piątek) godz. 16:00, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania,
-  15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00, w budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym, ul. Szkolna 24, szkolenie dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
ZARZĄDZENIE NR 18/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego. Plik pdf 1.29 MB
ZARZĄDZENIE NR 19/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego. Plik pdf 386.13 KB
ZARZĄDZENIE NR 20/18 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Plik pdf 202.80 KB
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Plik pdf 1.15 MB
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego. Plik pdf 232.80 KB
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Plik pdf 658.35 KB
UCHWAŁA NR L/323/2018 RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miejsce Piastowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Plik pdf 705.32 KB
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy. Plik pdf 45.67 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20.08.2018 r. Plik pdf 77.69 KB
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych ... Plik pdf 599.10 KB
OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej. Plik pdf 70.02 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójta Plik pdf 314.19 KB
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22.08.2018 r. Plik pdf 193.37 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego. Plik pdf 864.39 KB
Konunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 11 wrzesnia 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach. Plik pdf 54.62 KB
Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej stanowiący załącznik do Uchwały Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach. Plik pdf 2.01 MB
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 11.09.2018 r. informujący o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie, jej siedzibie i pełnionych dyżurach. Plik pdf 41.67 KB
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 13.09.2018 r. - informacja o zmianie składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie. Plik pdf 29.39 KB
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE z dnia 21 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Plik pdf 119.12 KB
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 24 września 2018 r. Plik pdf 194.20 KB
Kominikat Gminej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym o terminie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21.10.2018 r. Plik pdf 54.20 KB
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. z załącznikami od nr 250 do nr 258. Plik pdf 1.31 MB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miejsce Piastowe zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 45.35 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Miejsce Piastowe zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 37.63 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Miejsce Piastowe zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Plik pdf 135.51 KB
Informacja Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 października 2018 r. o podaniu do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Plik pdf 53.07 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 5 października 2018 r. o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych. Plik pdf 41.74 KB
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Miejscu Piastowym z dnia 8 października 2018 r. o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych. Plik pdf 40.71 KB
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Miejsce Piastowe sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Miejscu Piastowym. Plik pdf 187.57 KB
Protokół z wyborów do Rady Gminy Miejsce Piastowe sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Miejscu Piastowym. Plik pdf 434.91 KB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Plik pdf 259.05 KB
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego. Plik pdf 380.60 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMariusz Dynowski - podinspektor2018-03-14
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor OA 2018-03-14 11:49
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-10-26 09:55
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 23 lutego 2019r. 11:37:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.