Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zarządzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe - VIII kadencja - rok 2020.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
1. Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.37 MB
2. Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 stycznia 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień na potrzeby Gminy ... Plik pdf 74.00 KB
3. Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia Gminnej Komisji do spraw szacowania i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody ... Plik pdf 96.39 KB
4. Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 56.69 KB
5. Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych ... Plik pdf 300.53 KB
6. Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejsce Piastowe w Przedmiocie zmiany granic Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 215.46 KB
7. Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejsce Piastowe na rok 2020. Plik pdf 169.47 KB
8. Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 342.62 KB
9. Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 337.10 KB
10. Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Mała architektura w miejscu publicznym ... Plik pdf 45.05 KB
10. Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 277.47 KB
11. Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 389.85 KB
12. Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu na wybór nauczycieli do zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej ... Plik pdf 42.59 KB
13. Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 90.21 KB
14. Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 81.21 KB
15. Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 104.33 KB
16. Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 83.95 KB
17. Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 39.68 KB
18. Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ... Plik pdf 61.88 KB
19. Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 448.30 KB
20. Zarządzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego ... Plik pdf 44.90 KB
21. Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 551.95 KB
22. Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe, informację o stanie mienia Gminy Miejsce Piastowe oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego gminnego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 r Plik pdf 18.44 MB
23. Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 6.20 MB
24. Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.49 MB
25. Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 673.94 KB
26. Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 2.54 MB
27. Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa budynku kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach na działce nr ew. 1207". Plik pdf 721.11 KB
28. Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 1.94 MB
29. Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok na udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Plik pdf 931.07 KB
30. Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn.: "Mała architektura w miejscu publicznym - rowerowy plac zabaw i strefa relaksu (pumptrack)". Plik pdf 676.80 KB
31. Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowj Gminy Miejsce Piastowe na 2020 r. Plik pdf 3.36 MB
32. Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 78.66 KB
33. Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Wykonywanie oświetlenia ulicznego w miejscowości: Głowienka, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie". Plik pdf 55.30 KB
34. Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Gminie Miejsce Piastowe oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. Plik pdf 919.03 KB
35. Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie posiadania obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych. Plik pdf 308.49 KB
36. Zarządzenie Nr 208/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Miejsce Piastowe Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok. Plik pdf 10.69 MB
37. Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.42 MB
38. Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa wraz ze zmianą uzytkowania części budynku Domu Ludowego w Łężanach z przeznaczeniem na Klub Seniora". Plik pdf 54.43 KB
39. Zarządzenie Nr 211/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 366.07 KB
40. Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach. Plik pdf 365.16 KB
41. Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu ochrony danych osobowych . Plik pdf 878.05 KB
42. Zarządzenie Nr 214/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. nr ewid. 494/2, 492/2 wraz z budową chodnika w miejscowości Głowienka w km 0+000 – 0+122” Plik pdf 58.33 KB
43. Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 67.40 KB
44. Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 590.19 KB
45. Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Miejsce Piastowe za 2019 rok. Plik pdf 1.19 MB
46. Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku i kaplicy przedpogrzebowej przy cmentarzu w Targowiskach na działce nr ew. 1207”. Plik pdf 55.68 KB
47. Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 136.69 KB
48. Zarządzenie Nr 220/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 227.94 KB
49. Zarządzenie Nr 221/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 61.20 KB
50. Zarządzenie Nr 222/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzania konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach. Plik pdf 83.93 KB
51. Zarządzenie Nr 223/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 931.73 KB
52. Zarządzenie Nr 224/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok na udzielenie dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Plik pdf 70.44 KB
53. Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Plik pdf 55.81 KB
54. Zarządzenie Nr 226/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z przeznaczeniem na żłobek, budowa placu zabaw- Dostawa wyposażenia”. Plik pdf 64.05 KB
55. Zarządzenie Nr 227/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Miejsce Piastowe za rok 2019 Plik pdf 1.92 MB
56. Zarządzenie Nr 228/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 52.94 KB
57. Zarządzenie Nr 229/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach. Plik pdf 54.91 KB
58. Zarządzenie Nr 230/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Plik pdf 41.49 KB
59. Zarządzenie Nr 231/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach. Plik pdf 42.29 KB
60. Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 134.86 KB
61. Zarządzenie Nr 233/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 168.76 KB
62. Zarządzenie Nr 234/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 170.47 KB
63. Zarządzenie Nr 235/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP we Wrocance na działce nr 949” Plik pdf 53.60 KB
64. Zarządzenie Nr 236/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce Piastowe”. Plik pdf 27.03 KB
65. Zarządzenie Nr 237/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg gminnych” Plik pdf 25.02 KB
66. Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 19 czerwca 2020 r. W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 706.00 KB
67. Zarządzenie Nr 239/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 czerwca 2020 r. W sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego Plik pdf 27.43 KB
68. Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 czerwca 2020 r. Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji. Plik pdf 26.92 KB
69. Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.86 MB
70. Zarządzenie Nr 242/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy Miejsce Piastowe Plik pdf 206.97 KB
71. Zarządzenie Nr 243/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Plik pdf 21.76 KB
72. Zarządzenie Nr 244/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Plik pdf 358.18 KB
73. Zarządzenie Nr 245/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.61 MB
74. Zarządzenie Nr 246/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 lipca 2020 r. W sprawie nabycia przez Gminę Miejsce Piastowe własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Plik pdf 32.44 KB
75. Zarządzenie Nr 247/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa przebudowa i zmiana sposobu użytkowania część budynku Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience z przeznaczeniem na żłobek, budowa placu zabaw- Dostawa wyposażenia ”. Plik pdf 31.27 KB
76. Zarządzenie Nr 248/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja szkoleń z zakresu różnych dyscyplin sportowych oraz organizację imprez sportowych”. Plik pdf 1.85 MB
77. Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 1.59 MB
78. Zarządzenie Nr 250/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. Plik pdf 56.63 KB
79. Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Ośrodkowi Pomocy społecznej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 63.47 KB
80. Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Samorządowemu Centrum Usług Wspólnych w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 58.81 KB
81. Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 60.62 KB
82. Zarządzenie Nr 254/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 59.64 KB
83. Zarządzenie Nr 255/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 67.37 KB
84. Zarządzenie Nr 256/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. W sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 88.13 KB
85. Zarządzenie Nr 257/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Targowiskach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 86.39 KB
86. Zarządzenie Nr 258/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Stanisławy Grelli we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 85.64 KB
87. Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Dziennemu Domowi Pomocy Senior-Wigor we Wrocance do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 59.67 KB
88. Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudzkiego w Zalesiu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 62.84 KB
89. Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Żłobkowi im. Anny Kaworek w Łężanach do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 59.26 KB
90. Zarządzenie Nr 262/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Gminnemu Żłobkowi im. Janusza Korczaka w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 60.62 KB
91. Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania uprawnień Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miejscu Piastowym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Plik pdf 58.61 KB
92. Zarządzenie Nr 264/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Plik pdf 68.09 KB
93. Zarządzenie Nr 265/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze. Plik pdf 440.74 KB
94. Zarządzenie Nr 266/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Zdalna Szkoła + w Gminie Miejsce Piastowe”. Plik pdf 60.40 KB
95. Zarządzenie Nr 267/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Targowiskach część 2 etap A” i „Budowa sieci wodociągowej odcinek „B” w Rogach”. Plik pdf 46.02 KB
96. Zarządzenie Nr 268/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Animacje przestrzeni publicznej poprzez projekty artystyczne integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne Gminy Miejsce Piastowe”. Plik pdf 1.87 MB
97. Zarządzenie Nr 269/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja wydarzeń tematycznych promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu oraz zagospodarowanie terenu pod kątem atrakcyjności ekologicznej”. Plik pdf 1.90 MB
98. Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Organizacja zajęć integracyjnych dla mieszkańców promujących zdrowy styl życia jako narzędzie walki z otyłością i cukrzyca”. Plik pdf 1.87 MB
99. Zarządzenie Nr 271/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Miejsce Piastowe na 2020 rok. Plik pdf 1.29 MB
100. Zarządzenie Nr 272/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 194.92 KB
101. Zarządzenie Nr 273/2020 Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Plik pdf 167.65 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Chilik - Wójt2020-01-13
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-31 12:35
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-07-29 12:16
Dodano do archiwum Tristan Wojtuń - Referent
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 04 sierpnia 2020r. 01:32:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.