Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 15.05.2019 r. do dnia 05.06.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-05-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-15 10:58
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-15 11:02
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-05-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:23
Komunikat Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłWiesław Kielar - podinspektor2019-05-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAneta Charzewska - podinspektor2019-05-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:06
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2019 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., do godz. 10:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2019-04-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-30 14:18
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-30 14:20
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-29 16:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-29 16:20
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-04-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-25 11:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-25 11:28
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-04-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-11 14:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-11 14:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 13:17
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 08:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 13:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 08:15
Komunikat Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży.

Załączniki:

Komunikat wraz załącznikami Plik pdf 706.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-04-02
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2019-04-02 14:34
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2019-04-02 14:35
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-03-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-11 12:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-12 10:19
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-03-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-11 12:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-12 10:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-03-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-06 13:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-06 13:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej oraz do użyczenia. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-02-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-20 15:07
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-20 15:10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-02-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-19 15:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-19 15:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2019 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 27 lutego 2019 r., do godz. 11:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2019-02-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-12 11:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-12 11:42
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 17 lutego 2019 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-01-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-24 15:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-18 13:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 21.01.2019 r. została wydana decyzja znak: GP.V.6733.7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-21 14:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-21 14:48
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 18.01.2019 r. została wydana decyzja znak: GP.V.6733.8.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-18 13:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-18 13:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2019 r. do dnia 30.01.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 13:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 14:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁĘŻANY 1” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części terenu drogi wewnętrznej oznaczonego symbolem KDW2 i części terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN1 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN1.1, w granicach projektu zmiany planu.  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 09:23
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-16 13:12
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ROGI 3A” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN oraz części drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW2 na tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami U.1 i U.2 oraz na tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW2.1 i KDW2.2,  w granicach projektu zmiany planu. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 09:07
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-16 13:00
Nawiązując do złożonego wniosku Prezydenta Miasta Krosna, skierowanego do Rady Powiatu Krośnieńskiego o wydanie opinii w sprawie poszerzenia granic administracyjnych Gminy Miasto Krosno, Wójt Gminy Miejsce Piastowe udostępnia przesłane ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Krościenko Wyżne oraz Gminy Miejsce Piastowe w powyższej sprawie. Ogłoszenie stanowi załącznik do uchwały nr 19/2018 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 grudnia 2018 r.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-12-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-08 10:04
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-11 13:11
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno do Miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Wietrzno".
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-03 12:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-03 13:03
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie, uzgadniające projekt decyzji w sprawie inwestycji pn. „Budowa sieci wod-kan wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych przy ul. Słonecznej w Głowience".
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2018-12-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-28 13:17
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-28 13:18
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że dnia 20.12.2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW". 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-12-20
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-21 13:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-21 13:27
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), informuję, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 19.12.2018 r. do dnia 09.01.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych dzierżawy. Wykazy obejmują działki o nr: 1260, 1318, 1624/2, 1585 położone w miejscowości Głowienka, działki o nr 372 i część 861 położone w miejscowości Miejsce Piastowe, działki o nr: 1674, 1683, 1729, 2902 położone w miejscowości Rogi, działki o nr: 872, część 3303, część 3226/1 położone w miejscowości Targowiska, działkę nr 246 położoną
w miejscowości Wrocanka.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2018-12-19
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2018-12-19 14:21
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2018-12-19 14:21
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na podwyższone średnie Dn 200/150/80 MPO 1,6 MPa SRP Targowiska - Miejsce Piastowe -SRP Iwonicz L-9, 7 km".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2018-12-10
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-12 13:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-12 14:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu Gminy Miejsce Piastowe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w 2019 roku".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Meier - inspektor2018-12-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-11 14:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2018-12-11 14:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 05:33:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.