Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1069/2 o powierzchni 0,4175 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:51
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:52
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1007 o powierzchni 0,3356 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:47
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1241 o powierzchni 0,1869 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:42
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:43
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1845 o powierzchni 0,53 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066243/8, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:38
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Miejsce Piastowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/2 o powierzchni 0,39 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066244/5, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:29
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:30
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1120/2 powierzchni 0,1326 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) o godz. 9:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 12:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-15 13:12
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa obiektu budowlanego zaplecza socjalno-sportowego, wolnostojącego niepołączonego trwale z gruntem" na działce nr 961/1 w obrębie Wrocanka.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2021-01-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-14 10:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-14 10:48
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia że w toku postępowania, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak: RI.6220.6.2020 umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2616, 2621, 2622 w miejscowości Targowiska”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2021-01-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:57
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia że w toku postępowania, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak: RI.6220.5.2020 umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 2531, 2545, 2546, 2547 w miejscowości Targowiska”.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2021-01-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia że w toku postępowania, decyzją z dnia 12.01.2021 r. znak: RI.6220.4.2020 umorzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie pięciu farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2594, 2595, 2596, 2610, 2611, 2612, 3308 w miejscowości Targowiska”.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2021-01-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-13 12:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat. 
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 08.01.2021 r. do dnia 29.01.2021 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMagdalena Frydrych - pomoc administracyjna2021-01-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-08 08:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2021-01-07 14:34
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Widacz - gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 295 i 296 w obrębie Widacz.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-12-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-21 09:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-21 09:55
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczone do dierżawy. 
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 15.12.2020 r. do dnia 05.01.2021 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-12-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-15 10:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-15 10:37
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa obiektu budowlanego zaplecza socjalno-sportowego, wolnostojącego niepołączonego trwale z gruntem" na działce nr 961/1 w obrębie Wrocanka.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-12-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-08 13:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-08 13:36
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-12-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-08 13:23
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-12-08 13:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 03.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-12-03
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-12-03 09:26
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-12-03 09:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 03.12.2020 r. do dnia 23.12.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2020-12-03
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-12-03 09:14
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-12-03 09:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu Gminy Miejsce Piastowe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w 2021 roku".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Meier - Zastępca kierownika SCUW2020-11-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-27 10:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-27 10:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23.11.2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej "PV ROGI B".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-24 14:49
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-24 14:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedkłada do publicznej konsultacji projekt programu pn. „Program współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAlicja Lejtnar - referent2020-11-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-18 11:32
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-18 11:37
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 17.11.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy elektrycznej do 1 MW każda, PV Miejsce Piastowe nr 1 - moc elektryczna do 1 MW, PV Miejsce Piastowe nr 2 - moc elektryczna do 1 MW, łączna moc elektryczna do 2 MW (możliwość realizacji każdej elektrowni fotowoltaicznej osobno)".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-17 13:03
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-17 13:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.11.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 1808, 1804, 1805, 1803 w miejscowości Rogi".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:12
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.11.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie dwóch farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2616, 2621, 2622 w miejscowości Targowiska".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:09
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:10
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.11.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na części działekach o nr ewid. 2531, 2545, 2546, 2547 w miejscowości Targowiska".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 16.11.2020 r. dotyczące przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pięciu farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działek o nr ewid. 2594, 2595, 2596, 2610, 2611, 2612, 3308 w miejscowości Targowiska".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:03
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-16 15:04
Obwieszczenie Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10.11.2020 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-11-10
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-13 13:27
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-13 13:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 10 listopada 2020 r. do odwołania, w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-11-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-09 11:33
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-09 11:34
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wrocanka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1007 o powierzchni 0,35 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066247/6, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:48
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-24 14:55
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Rogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1845 o powierzchni 0,53 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066243/8, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:39
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-24 14:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Miejsce Piastowe, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/2 o powierzchni 0,39 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00066244/5, stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym, przy ul. Dukielskiej 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-10-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-10-14 12:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-11-24 14:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 19 stycznia 2021r. 16:32:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.