Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej PE Ø 160 mm łączącej (spinającej) sieć wodociągową w Targowiskach PCV Ø 160 mm z Zalesiem PCV Ø 110 mm" na działkach nr 5 i 158 w obrębie Targowiska.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 (pok. 108).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-07-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-17 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-07-17 14:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: "Usuwanie  wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Miejsce Piastowe w roku 2019". Opis przedmiotu zamówienia w załączniku. Zainteresowani mogą składać oferty w terminie do 19 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAneta Charzewska - podinspektor2019-07-04
Publikujący Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-07-04 15:21
Modyfikacja Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-07-04 15:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-06-18
Publikujący Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-06-18 13:01
Modyfikacja Katarzyna Liput - Pomoc administracyjna 2019-06-18 13:00
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-06-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-13 13:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-13 13:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-06-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-10 12:55
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-10 12:55
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania pn. "Utworzenie Łężańskiego Centrum Kultury". 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-06-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-06 15:17
Modyfikacja Grzegorz Gorczyca - podinspektor 2019-07-17 14:25
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-05-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-03 08:58
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-03 08:59
Wójt Gminy Miejsce Piastowe działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) - informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielskiej 14 oraz na stronie internetowej bip.miejscepiastowe.pl, zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 29.05.2019 r. do dnia 19.06.2019 r. włącznie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia, najmu i dzierżawy. Wykaz do użyczenia obejmuje część działki nr 95/2 położonej w Miejscu Piastowym. Wykaz do najmu obejmuje część działki nr 1096/1 położonej w Targowiskach wraz z częścią budynku magazynowego znajdującego się na tej działce. Wykaz do dzierżawy obejmuje działkę rolną nr 1980 położoną w Rogach.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-05-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-29 13:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-29 13:32
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-05-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-13 15:23
Komunikat Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłWiesław Kielar - podinspektor2019-05-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:23
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAneta Charzewska - podinspektor2019-05-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:06
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-05-08 14:06
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2019 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 15 maja 2019 r., do godz. 10:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2019-04-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-30 14:18
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-30 14:20
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-29 16:19
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-29 16:20
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejsce Piastowe. Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, sala nr 209.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-04-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-25 11:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-06-07 09:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-04-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-11 14:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-11 14:30
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 13:17
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 08:18
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-04-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 13:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-04-05 08:15
Komunikat Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży.

Załączniki:

Komunikat wraz załącznikami Plik pdf 706.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-04-02
Publikujący Maciej Pyter - Inspektor FP 2019-04-02 14:34
Modyfikacja Maciej Pyter - Inspektor FP 2019-04-02 14:35
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-03-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-11 12:22
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-12 10:19
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków geologiczno-inżynierskich dla Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-03-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-11 12:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-12 10:19
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu oraz sprzedaży. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 06.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-03-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-06 13:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-03-06 13:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu w drodze bezprzetargowej oraz do użyczenia. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 20.02.2019 r. do dnia 13.03.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, oraz na stronie internetowej BIP.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-02-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-20 15:07
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-20 15:10
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika OŚ2019-02-14
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-19 15:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-19 15:29
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2019 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 27 lutego 2019 r., do godz. 11:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - inspektor2019-02-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-12 11:37
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-12 11:42
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 17 lutego 2019 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-01-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-24 15:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-02-18 13:56
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 21.01.2019 r. została wydana decyzja znak: GP.V.6733.7.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-21
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-21 14:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-21 14:48
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 18.01.2019 r. została wydana decyzja znak: GP.V.6733.8.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-18 13:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-18 13:28
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2019 r. do dnia 30.01.2019 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe , przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP - jako załącznik do komunikatu.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 13:53
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 14:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „ŁĘŻANY 1” W GMINIE MIEJSCE PIASTOWE WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana przeznaczenia części terenu drogi wewnętrznej oznaczonego symbolem KDW2 i części terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonego symbolem MN1 na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN1.1, w granicach projektu zmiany planu.  
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Miejsce Piastowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2019-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-09 09:23
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2019-01-16 13:12
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 18 lipca 2019r. 05:05:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.