Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-06-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-01 12:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-07-01 12:09

Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do użyczenia i sprzedaży.

Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 18.06.2020 r. do dnia 09.07.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-06-18
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-18 14:25
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-19 08:21
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 08.06.2020 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.4.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego” - boiska do piłki nożnej pełnowymiarowego, boiska treningowego, budynku zaplecza szatniowo-socjalnego, trybuny 200-miejscowej, oświetlenia zewnętrznego na działkach nr 2565, 2566, 2568/5 położonych w odrąbie Głowienka. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-06-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-08 12:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-06-08 12:04
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania, w związku z trwającym stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-05-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-27 09:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-27 09:07
Wójt Gminy Miejsce Piastowe informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejsce Piastowe przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat - do rolniczego użytkowania.
Komunikat został udostępniony (na okres 21 dni tj. od dnia 26.05.2020 r. do dnia 16.06.2020 r.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, przy ul. Dukielska 14 oraz na stronie internetowej BIP.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-05-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-26 08:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-26 09:01
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-05-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-19 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-19 10:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 26 maja 2020 r., do godz. 10:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-05-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-11 11:34
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Admin 2020-06-03 10:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 08.05.2020 r. została wydana decyzja znak: RI.6733.2.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Potockiego w Łężanach - gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 742/8, 745/1, 745/2 położonych w odrąbie Łężany. 
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-05-05
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-08 09:50
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-05-08 12:00
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Potockiego w Łężanach - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 742/8, 745/1, 745/2 w obrębie Łężany.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedmiotowymi postanowieniami w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-23 12:16
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-23 12:36
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego".
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-22 10:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-22 10:03
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej do rolniczego użytkowania na okres 3 lat. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-04-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-04-17 12:51
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-05-28 10:38
Wójt Gminy Miejsce Piastowe przedstawia informację dotyczącą podmiotów, którym zlecono zadania do realizacji w zakresie warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku, jak również wysokość kwot przyznanych na realizację tych zadań. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-04-08
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-08 13:42
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-08 13:46
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja znak: RI.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym – gmina Miejsce Piastowe” na działkach nr 97/2, 110 położonych w obrębie Miejsce Piastowe.
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się  z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 108.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-04-07
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 09:42
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2020-04-07 09:47
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ograniczeniu wykonywania zadań o charakterze publicznym przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-Co V-2 (koronowirus).
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKrzysztof Mercik - sekretarz2020-03-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:02
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-03-23 13:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2020 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 13 marca 2020 r., do godz. 11:00.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2020-02-27
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-27 12:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.
Z treścią decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 112), w godzinach pracy urzędu.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego obwieszczenia.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-02-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-25 15:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na przeprowadzenie dodatkowych zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla grupy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III pięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 28.02.2020 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłDorota Chilik - Wójt2020-02-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 15:57
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-24 16:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia  polegającego na " Przebudowie drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka w km 2+025-3+037 oraz 0+700-0+800 wraz z przebudową obiektu mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 1975R na rzece Lubatówka w km 0+760 drogi".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-02-17
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-17 16:39
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-17 16:40
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dworskiej w Miejscu Piastowym - Gmina Miejsce Piastowe" na działkach nr 97/2, 100 w obrębie Miejsce Piastowe.   
Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. 108. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-02-12
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-13 10:38
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-13 10:39
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia mieszkańców sołectw Targowiska i Łężany o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie zmiany granicy Gminy Miejsce Piastowe.
Konsultacje zostaną przeprowadzone od dnia 11 lutego 2020 r. do dnia 20 lutego 2020 r. za pomocą ankiety konsultacyjnej.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-02-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-03 15:35
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-02-21 14:01
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rogi 3B” - etap 1 w Gminie Miejsce Piastowe. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - inspektor2020-01-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-23 09:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-28 12:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w toku postępowania administracyjnego, postanowieniem z dnia 22.01.2020 r. znak: RI.6220.6.2019 odmówiono zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Machnówkę, Wrocankę do miejscowości Głowienka dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe". 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-22 15:01
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-22 15:02
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego dotyczące konsultacji z mieszkańcami powiatu krośnieńskiego. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie włączenia części terenów położonych w powiecie krośnieńskim w:
1) gminie Krościenko Wyżne - część obrębu ewidencyjnego Krościenko Wyżne,
2) gminie Miejsce Piastowe:
a) część obrębu ewidencyjnego Targowiska,
b) część obrębu ewidencyjnego Łężany,
do terytorium Gminy Miasto Krosno.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałe na terenie powiatu krośnieńskiego.
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznego badania ankietowego w okresie od dnia 13 stycznia 2020 r. do dnia 13 lutego 2020 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłElżbieta Sieniawska - Inspektor2020-01-09
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-13 11:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-13 11:05
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-09
Publikujący Katarzyna Liput - Podinspektor 2020-01-09 15:22
Modyfikacja Katarzyna Liput - Podinspektor 2020-01-09 15:24
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz na odcinku od km 5+900,20 do km 8+309,80 od km 8+627,28 do km 8+791,11 oraz od km 8+809,05 do km 11+349,16 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”, zawiadamia strony postepowania: 
 
1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinii z dnia 28.10.2019 r. znak: PSNZ.4540.45.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
2) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 29.10.2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.606.2019.DS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinii z dnia 23.12.2019 r. znak: WOOŚ.4220.6.28.2019.JK.8, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.  
 
Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 112.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-07
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:31
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:47
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku ze złożonym wnioskiem Powiatu Krośnieńskiego ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka w km 2+025 – 3+037 oraz 0+700 – 0+800 wraz z przebudową obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1975R na rzece Lubatówka w km 0+760 drogi” zawiadamia strony postepowania: 

1) o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, opinii z dnia 21.11.2019 r. znak: PSNZ.4540.48.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia,
2) o wydaniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie opinii z dnia 26.11.2019 r. znak: RZ.RZŚ.436.399.2019.JJ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia,
3) o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinii z dnia 28.11.2019 r. znak: WOOŚ.4220.6.30.2019.NH.5, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
4) że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania ww. decyzji.  
 
Strony mogą w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym ul. Dukielska 14 pok. nr 112.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2020-01-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 12:45
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2020-01-07 13:42
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 20:53:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.