Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3


ZMIANY:
2018-07-05 13:57:27: Dodano plik Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe.pdf
2018-07-05 13:56:58: Dodano plik Zal Nr 8 do SIWZ program funkcjonalno użytkowy Gmina Chorkówka.pdf
Więcej >>>
2018-07-05 13:56:26: Dodano plik Zal Nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e), f) i g) SIWZ.doc
2018-07-05 13:55:28: Dodano plik Zal Nr 6a do SIWZ - wzór wykazu osób.docx
2018-07-05 13:53:43: Dodano plik Zal Nr 6 do SIWZ - wzór wykazu dostaw.docx
2018-07-05 13:53:16: Dodano plik Zal Nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia - grupa kapitałowa.docx
2018-07-05 13:52:38: Dodano plik Załącznik nr 4a do SIWZ - JEDZ xml espd.xml
2018-07-05 13:51:47: Dodano plik Załącznik nr 4 do SIWZ- JEDZ pdf.pdf
2018-07-05 13:51:14: Dodano plik Zal Nr 3 do SIWZ - wzór formularza oferty.docx
2018-07-05 13:50:51: Dodano plik Zal Nr 2cc do SIWZ - wzór umowy Część IIII zamówienia Gmina Chorkówka - kotły.pdf
2018-07-05 13:50:21: Dodano plik Zal Nr 2c do SIWZ - wzór umowy Część IIII zamówienia Gmina Miejsce Piastowe - kotły.pdf
2018-07-05 13:49:48: Dodano plik Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Chorkówka - fotowoltaika.pdf
2018-07-05 13:48:52: Dodano plik Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Miejsce Piastowe - fotowoltaika.pdf
2018-07-05 13:47:55: Dodano plik Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Chorkówka - kolektory słoneczne.pdf
2018-07-05 13:47:14: Dodano plik Zal Nr 1c do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę.pdf
2018-07-05 13:46:40: Dodano plik Zal Nr 1b do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych.pdf
2018-07-05 13:45:55: Dodano plik Zal Nr 1a do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych.pdf
2018-07-05 13:45:02: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-07-05 13:44:14: Dodano plik Ogłoszenie w DZUE -2018-OJS127-289113-pl.pdf
Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka
Data składania ofert:
2018-08-13 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-08-13 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBieszczad Bartłomiej 2018-07-03 13:44:00
PublikującyMaciej Pyter 2018-07-05 13:44:00
Modyfikował(a) Maciej Pyter 2018-07-05 13:57:27
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 183.77 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9.20 MBPlik pdf
3. Zal Nr 1a do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych 1.13 MBPlik pdf
4. Zal Nr 1b do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych 1.32 MBPlik pdf
5. Zal Nr 1c do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę 1.22 MBPlik pdf
6. Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Chorkówka - kolektory słoneczne 1.04 MBPlik pdf
7. Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Miejsce Piastowe - fotowoltaika 1.01 MBPlik pdf
8. Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Chorkówka - fotowoltaika 1.04 MBPlik pdf
9. Zal Nr 2c do SIWZ - wzór umowy Część IIII zamówienia Gmina Miejsce Piastowe - kotły 1.03 MBPlik pdf
10. Zal Nr 2cc do SIWZ - wzór umowy Część IIII zamówienia Gmina Chorkówka - kotły 1.03 MBPlik pdf
11. Zal Nr 3 do SIWZ - wzór formularza oferty 78.31 KbPlik doc
12. Załącznik nr 4 do SIWZ- JEDZ pdf 89.85 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 4a do SIWZ - JEDZ xml espd 162.91 KbPlik txt
14. Zal Nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia - grupa kapitałowa 53.45 KbPlik doc
15. Zal Nr 6 do SIWZ - wzór wykazu dostaw 53.34 KbPlik doc
16. Zal Nr 6a do SIWZ - wzór wykazu osób 52.90 KbPlik doc
17. Zal Nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e), f) i g) SIWZ 167.50 KbPlik doc
18. Zal Nr 8 do SIWZ program funkcjonalno użytkowy Gmina Chorkówka 1.45 MBPlik pdf
19. Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe 1.40 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-11 15:02:59: Dodano plik informacja-zoo-11-07-2018.pdf
2018-06-25 14:19:44: Dodano plik zal-17.pdf
Więcej >>>
2018-06-25 14:19:08: Dodano plik zal-16.pdf
2018-06-25 14:18:05: Dodano plik zal-15.pdf
2018-06-25 14:16:38: Dodano plik zal-14.pdf
2018-06-25 14:15:46: Dodano plik zal-13.pdf
2018-06-25 14:15:02: Dodano plik zal-12.pdf
2018-06-25 14:13:45: Dodano plik zal-11.pdf
2018-06-25 14:12:48: Dodano plik zal-10.pdf
2018-06-25 14:11:52: Dodano plik zal-9.pdf
2018-06-25 14:10:51: Dodano plik zal-8.pdf
2018-06-25 14:10:10: Dodano plik zal-7.pdf
2018-06-25 14:08:30: Dodano plik zal-6.doc
2018-06-25 14:07:51: Dodano plik zal-5.doc
2018-06-25 14:07:02: Dodano plik zal-4.doc
2018-06-25 14:05:53: Dodano plik zal-3.doc
2018-06-25 14:04:20: Dodano plik zal-2.doc
2018-06-25 14:03:36: Dodano plik zal-1.doc
2018-06-25 14:02:19: Dodano plik siwz-25-06-2018.pdf
2018-06-25 14:01:20: Dodano plik ogloszenie-25-06-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym w Gminie Miejsce Piastowe”.
Data składania ofert:
2018-07-11 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłŚlusarczyk Mariusz 2018-06-25 13:35:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-06-25 13:35:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-11 15:02:59
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 1.32 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.27 MBPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ nr 1 - formularz ofertowy. 47.50 KbPlik doc
4. Załączniki do SIWZ nr 2 - oświadczenia wykonawcy – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. 45.50 KbPlik doc
5. Załączniki do SIWZ nr 3 - oświadczenia wykonawcy – dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu. 39.00 KbPlik doc
6. Załączniki do SIWZ nr 4 - wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 39.50 KbPlik doc
7. Załączniki do SIWZ nr 5 - doświadczenie. 37.50 KbPlik doc
8. Załączniki do SIWZ nr 6 - wzór umowy. 135.50 KbPlik doc
9. Załączniki do SIWZ nr 7 - dokumentacja Projektowa – Część 1 (Głowienka). 4.57 MBPlik pdf
10. Załączniki do SIWZ nr 8 - przedmiar robót – Część 1 (Głowienka). 575.11 KbPlik pdf
11. Załączniki do SIWZ nr 9 - dokumentacja projektowa – Część 2 (Miejsce Piastowe). 4.43 MBPlik pdf
12. Załączniki do SIWZ nr 10 - przedmiar robót – Część 2 (Miejsce Piastowe). 565.74 KbPlik pdf
13. Załączniki do SIWZ nr 11 - dokumentacja projektowa – Część 3 (Niżna Łąka) 3.88 MBPlik pdf
14. Załączniki do SIWZ nr 12 - przedmiar robót – Część 3 (Niżna Łąka). 580.08 KbPlik pdf
15. Załączniki do SIWZ nr 13 - dokumentacja projektowa – Część 4 (Rogi). 4.42 MBPlik pdf
16. Załączniki do SIWZ nr 14 - przedmiar robót – Część 4 (Rogi). 591.17 KbPlik pdf
17. Załączniki do SIWZ nr 15 - dokumentacja projektowa – Część 5 (Targowiska). 4.86 MBPlik pdf
18. Załączniki do SIWZ nr 16 - przedmiar robót – Część 5 (Targowiska). 590.80 KbPlik pdf
19. Załączniki do SIWZ nr 17 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dotyczy wszystkich części). 577.04 KbPlik pdf
20. Informacja z otwarcia ofert. 304.63 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-11 09:43:50: Dodano plik ogloszenie-wn-11-07-2018.pdf
2018-06-27 14:53:51: Dodano plik informacja-zoo-27-06-2018.pdf
Więcej >>>
2018-06-18 14:58:14: Dodano plik zal-9-wyszczegolnienie_i_parametry.doc
2018-06-18 14:56:43: Dodano plik zal-8-opis_przedmiotu_zamowienia.doc
2018-06-18 14:55:06: Dodano plik zal-7-kalkulacja_cenowa.doc
2018-06-18 14:54:01: Dodano plik zal-6-Umowa.doc
2018-06-18 14:53:03: Dodano plik zal-5-Doswiadczenie.doc
2018-06-18 14:51:44: Dodano plik zal-4-Grupa_kapitalowa.doc
2018-06-18 14:50:21: Dodano plik zal-3-Spełnienie_warunkow_udzialu.doc
2018-06-18 14:48:29: Dodano plik zal-2-Wykluczenie.doc
2018-06-18 14:46:03: Dodano plik zal-1-Formularz_ofertowy.doc
2018-06-18 14:44:15: Dodano plik specyfikacja-18-06-2018.pdf
2018-06-18 14:43:39: Dodano plik ogloszenie-18-06-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka – Część 2. Dostawa wyposażenia.”.
Data składania ofert:
2018-06-27 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłŚlusarczyk Mariusz 2018-06-18 14:41:00
PublikującyMariusz Dynowski 2018-06-18 14:41:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-11 09:43:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 871.24 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 1.10 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ nr 1 - formularz ofertowy. 47.00 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 2 - oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 45.00 KbPlik doc
5. Załącznik do SIWZ nr 3 - oświadczenia wykonawcy - składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp – dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 38.50 KbPlik doc
6. Załącznik do SIWZ nr 4 - wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej. 39.00 KbPlik doc
7. Załącznik do SIWZ nr 5 - doświadczenie. 37.50 KbPlik doc
8. Załącznik do SIWZ nr 6 - wzór umowy . 111.00 KbPlik doc
9. Załącznik do SIWZ nr 7 - kalkulacja cenowa wyposażenia. 288.50 KbPlik doc
10. Załącznik do SIWZ nr 8 - szczegółowy zakres dostaw. 405.00 KbPlik doc
11. Załącznik do SIWZ nr 9 - wyszczególnienie i parametry oferowanych urządzeń. 52.50 KbPlik doc
12. Informacja z otwarcia ofert. 63.07 KbPlik pdf
13. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 68.83 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-06 13:06:05: Dodano plik ogloszenie-uz-06-07-2018.pdf
2018-06-26 12:04:11: Dodano plik ogloszenie-wn-26062018.pdf
Więcej >>>
2018-06-18 12:22:03: Dodano plik informacja-zoo-18-06-2018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej)”.
 
Data składania ofert:
2018-06-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłŚlusarczyk Mariusz 2018-05-30 14:30:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-05-30 14:30:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-06 13:06:05
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 644.75 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.15 MBPlik pdf
3. 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - most Rogi 49.50 KbPlik doc
4. 2. Załącznik nr 2 - Wykluczenie - most Rogi 22.82 KbPlik doc
5. 3. Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu - most Rogi 20.83 KbPlik doc
6. 4. Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa - most Rogi 39.50 KbPlik doc
7. 5. Załącznik nr 5 - Kierownik osoby - most Rogi 40.50 KbPlik doc
8. 6. Załącznik nr 6 - Doświadczenie - most Rogi 38.00 KbPlik doc
9. 7. Załącznik nr 7 - Umowa- most Rogi 136.00 KbPlik doc
10. 8. Dokumentacja Techniczna 5.00 MBPlik pdf
11. 9. Przedmiar robót 57.61 KbPlik pdf
12. 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 2.52 MBPlik pdf
13. 11. Załącznik nr 11 - KLAUZULA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - RODO 21.38 KbPlik doc
14. Informacja z otwarcia ofert. 42.15 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 72.36 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 3.27 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-07-12 14:45:24: Dodano plik ogloszenie-uz-12-07-2018.pdf
2018-07-03 10:26:34: Dodano plik ogloszenie-owno-03-07-2018.pdf
Więcej >>>
2018-06-08 11:59:07: Dodano plik informacja-zoo-08062018.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Zagospodarowanie działki w centrum Miejsca Piastowego poprzez budowę ogólnodostępnego placu i parkingu”.
 
Data składania ofert:
2018-06-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKlara Marek 2018-05-23 13:57:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-05-23 13:57:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-07-12 14:45:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 7.57 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11.62 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 48.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - Wykluczenie z postepowania 45.50 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Spełniania warunków udziału w postępowaniu 39.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 39.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 - Informacja o kier. bud 41.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 - Doświadczenie 37.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 - Wzór umowy 138.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna 25.30 MBPlik pdf
11. Załącznik nr 9 - Przedmiar robót 150.51 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 322.11 KbPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert. 16.56 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 703.32 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 428.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-21 11:04:45: Dodano plik ogloszenie-o-u-p-21062018.pdf
2018-06-21 11:03:55: Dodano plik zawiadomienie-u-p-21062018.pdf
Więcej >>>
2018-05-10 12:59:14: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-04-30 14:15:04: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania - 4.pdf
2018-04-24 15:04:20: Dodano plik Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:03:46: Dodano plik Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:02:46: Dodano plik Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r (2).pdf
2018-04-24 15:02:02: Dodano plik Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r.pdf
2018-04-24 15:00:40: Dodano plik SIWZ modyfikacja 24.04.2018 r..pdf
2018-04-24 14:57:45: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2018.pdf
2018-04-24 13:59:11: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania- 3.pdf
2018-04-23 15:59:35: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania-2.pdf
2018-04-13 13:00:58: Dodano plik Odpowiedzi na zapytania.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów opalanych biomasą oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka”.
Data składania ofert:
2018-05-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-03-21 14:37:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-03-21 14:37:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-06-21 11:04:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie w DZUE - 2018-OJS056-123531-pl 169.08 KbPlik pdf
2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 14.19 MBPlik pdf
3. Zal Nr 1a do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kolektorów słonecznych 1.13 MBPlik pdf
4. Zal Nr 1b do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji kotłów na biomasę 1.22 MBPlik pdf
5. Zal Nr 1c do SIWZ - Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych 1.33 MBPlik pdf
6. Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Miejsce Piastowe 1.05 MBPlik pdf
7. Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I zamówienia Gmina Chorkówka 1.07 MBPlik pdf
8. Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Miejsce Piastowe 1.06 MBPlik pdf
9. Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II zamówienia Gmina Chorkówka 1.06 MBPlik pdf
10. Zal Nr 3 do SIWZ - wzór formularza oferty 75.76 KbPlik doc
11. Zal nr 4 do SIWZ - formularz JEDZ espd-request 84.30 KbPlik pdf
12. Zal Nr 4a do SIWZ - formularz JEDZ espd-request 130.18 KbPlik txt
13. Zal Nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia - grupa kapitałowa 53.69 KbPlik doc
14. Zal Nr 6 do SIWZ - wzór wykazu dostaw 53.47 KbPlik doc
15. Zal Nr 6a do SIWZ - wzór wykazu osób 52.86 KbPlik doc
16. Zal Nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e), f) i g) SIWZ 167.50 KbPlik doc
17. Zal Nr 8 do SIWZ program funkcjonalno użytkowy Gmina Chorkówka 1.45 MBPlik pdf
18. Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe 1.40 MBPlik pdf
19. Odpowiedzi na zapytania 1.22 MBPlik pdf
20. Odpowiedzi na zapytania-2 5.30 MBPlik pdf
21. Odpowiedzi na zapytania-3 2.75 MBPlik pdf
22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.04.2018 80.09 KbPlik pdf
23. SIWZ modyfikacja 24.04.2018 r. 6.36 MBPlik pdf
24. Zal Nr 2a do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r 1.05 MBPlik pdf
25. Zal Nr 2aa do SIWZ - wzór umowy Część I Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r (2) 1.07 MBPlik pdf
26. Zal Nr 2b do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Miejsce Piastowe - modyfikacja 24 04 2018r 1.06 MBPlik pdf
27. Zal Nr 2bb do SIWZ - wzór umowy - Część II Gmina Chorkówka - modyfikacja 24 04 2018r 1.06 MBPlik pdf
28. Odpowiedzi na zapytania - 4 289.13 KbPlik pdf
29. Informacja z otwarcia ofert 636.05 KbPlik pdf
30. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego. 985.31 KbPlik pdf
31. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania. 112.85 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-25 12:29:29: Usunięto plik 10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
2018-06-25 12:28:30: Usunięto plik 9. Przedmiar robót.pdf
Więcej >>>
2018-06-25 12:28:11: Usunięto plik 8. Dokumentacja Techniczna.pdf
2018-06-25 12:27:43: Usunięto plik Załącznik nr 7 - Umowa- most Rogi.doc
2018-06-25 12:27:28: Usunięto plik Załącznik nr 6 - Doświadczenie - most Rogi.doc
2018-06-25 12:26:48: Usunięto plik Załącznik nr 5 - Kierownik osoby - most Rogi.doc
2018-06-25 12:26:20: Usunięto plik Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa - most Rogi.doc
2018-06-25 12:25:45: Usunięto plik Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu - most Rogi.docx
2018-06-25 12:25:22: Usunięto plik Załącznik nr 2 - Wykluczenie - most Rogi.docx
2018-06-25 12:25:01: Usunięto plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - most Rogi.doc
2018-06-25 12:24:26: Usunięto plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-05-15 08:50:04: Dodano plik Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
2018-05-08 14:45:24: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Remont mostu na potoku Lubatówka w ciągu drogi gminnej nr 114972R w Rogach w km 0+334 (łącznik ul. Kościelnej i ul. Długiej)”.
 
Data składania ofert:
2018-05-08 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-05-08 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKlara Marek 2018-04-17 14:23:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-04-17 14:23:00
Modyfikował(a) Mariusz Dynowski 2018-06-25 12:29:29
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 5.94 MBPlik pdf
2. Informacja z otwarcia ofert 375.35 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 311.78 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 13:53:18: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
2018-03-26 15:36:31: Usunięto plik Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe.pdf
Więcej >>>
2018-03-21 14:50:55: Dodano plik Zal Nr 9 do SIWZ program funkcjonalno- użytkowy Gmina Miejsce Piastowe.pdf
2018-03-21 13:56:34: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert.pdf
2018-03-05 16:23:57: Usunięto plik Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy.pdf
2018-03-05 16:22:32: Dodano plik Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy.pdf
2018-03-05 16:22:14: Dodano plik Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy.pdf
2018-03-05 16:21:46: Dodano plik Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf
2018-03-05 16:21:19: Dodano plik Załącznik nr 8 - Przedmiary robót.pdf
2018-03-05 16:20:47: Dodano plik Załącznik nr 7 - Umowa- żłobek.doc
2018-03-05 16:20:17: Dodano plik Załącznik nr 6 - Doświadczenie - żłobek.doc
2018-03-05 16:19:45: Dodano plik Załącznik nr 5 - Kierownik osoby - żłobek.doc
2018-03-05 16:19:23: Dodano plik Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa - żłobek.doc
2018-03-05 16:18:37: Dodano plik Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu - żłobek.docx
2018-03-05 16:18:13: Dodano plik Załącznik nr 2 - Wykluczenie - żłobek.docx
2018-03-05 16:17:49: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - żłobek.doc
2018-03-05 16:16:58: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-03-05 16:16:01: Dodano plik Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym na potrzeby żłobka – Część 1. Roboty budowlane.”

Data składania ofert:
2018-03-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMosoń - Pyter Dorota 2018-03-05 16:14:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-03-05 16:14:00
Modyfikował(a) Katarzyna Liput 2018-04-11 13:53:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 4.36 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10.85 MBPlik pdf
3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - żłobek 48.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - Wykluczenie - żłobek 22.82 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - Spełnienie warunków udzialu - żłobek 20.78 KbPlik doc
6. Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa - żłobek 39.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 5 - Kierownik osoby - żłobek 41.50 KbPlik doc
8. Załącznik nr 6 - Doświadczenie - żłobek 37.50 KbPlik doc
9. Załącznik nr 7 - Umowa- żłobek 133.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 8 - Przedmiary robót 677.36 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1.40 MBPlik pdf
12. Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy 10.53 MBPlik pdf
13. Informacja z otwarcia ofert. 486.26 KbPlik pdf
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 433.16 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-04-11 14:23:19: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
2018-03-28 13:50:42: Dodano plik Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf
Więcej >>>
2018-03-07 12:23:09: Dodano plik Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
2018-02-28 12:11:31: Dodano plik Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.pdf
2018-02-28 12:10:42: Dodano plik Załącznik do odpowiedzi na pytania.pdf
2018-02-28 12:10:07: Dodano plik Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-02-26 15:48:40: Dodano plik 4. Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ- wzoru umowy.pdf
2018-02-26 15:48:03: Dodano plik 3. Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 26.02.2018 r..pdf
2018-02-26 15:47:24: Dodano plik 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 26.02.2018 r..pdf
2018-02-26 15:46:27: Dodano plik 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
2018-02-13 14:11:29: Dodano plik Dokumentacja techniczna zał. nr 10.pdf
2018-02-13 14:09:35: Dodano plik Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 9.pdf
2018-02-13 14:09:03: Dodano plik Przedmiar robót zał. nr 8.pdf
2018-02-13 14:08:11: Dodano plik Załącznik do SIWZ od 1 do 7.doc
2018-02-13 14:07:26: Dodano plik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
2018-02-13 14:06:37: Dodano plik Ogłoszenie o przetargu.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz istniejącego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Miejscu Piastowym wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej na działkach o nr ewid. 661/4, 661/3, 661/5 w Miejscu Piastowym – Etap I.”
 
Data składania ofert:
2018-02-28 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-28 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłCzyż Lidia 2018-02-13 00:00:00
PublikującyKatarzyna Liput 2018-02-13 14:04:00
Modyfikował(a) Katarzyna Liput 2018-04-11 14:23:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 7.75 MBPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5.70 MBPlik pdf
3. Załącznik do SIWZ od 1 do 7 217.50 KbPlik doc
4. Przedmiar robót zał. nr 8 1.19 MBPlik pdf
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zał. nr 9 280.25 KbPlik pdf
6. Dokumentacja techniczna zał. nr 10 41.36 MBPlik pdf
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 3.83 MBPlik pdf
8. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 26.02.2018 r. 11.70 MBPlik pdf
9. Wyjaśnienia do SIWZ z dn. 26.02.2018 r. 2.05 MBPlik pdf
10. Zmiana załącznika nr 7 do SIWZ- wzoru umowy 6.56 MBPlik pdf
11. Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2.11 MBPlik pdf
12. Załącznik do odpowiedzi na pytania 2.09 MBPlik pdf
13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2.22 MBPlik pdf
14. Informacja z otwarcia ofert. 525.49 KbPlik pdf
15. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 465.12 KbPlik pdf
16. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1.92 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-02-19 13:55:01: Dodano plik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-19-02-2018.pdf
2018-02-12 10:46:48: Dodano plik ogłoszenie-wn-12-02-2018.pdf
Więcej >>>
2018-01-15 13:10:08: Dodano plik informacja-zoo-15-01-2018.pdf
2017-12-29 11:16:22: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 14 - zał. nr 35.pdf
2017-12-29 11:13:24: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 13 - zał. nr 34.pdf
2017-12-29 11:12:11: Dodano plik STWiORB droga nr 13 - zał. nr 33.pdf
2017-12-29 11:10:40: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 12 - zał. nr 32.pdf
2017-12-29 11:09:40: Dodano plik STWiORB droga nr 12 - zał. nr 31.pdf
2017-12-29 11:08:37: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 11 - zał. nr 30.pdf
2017-12-29 11:06:50: Dodano plik STWiORB droga nr 11 - zał. nr 29.pdf
2017-12-29 11:06:04: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 10 - zał. nr 28.pdf
2017-12-29 11:05:01: Dodano plik STWiORB droga nr 10 - zał. nr 27.pdf
2017-12-29 11:04:14: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 9 - zał. nr 26.pdf
2017-12-29 11:02:57: Dodano plik STWiORB droga nr 9 - zał. nr 25.pdf
2017-12-29 11:01:32: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 8 - zał. nr 24.pdf
2017-12-29 11:00:15: Dodano plik STWiORB droga nr 8 - zał. nr 23.pdf
2017-12-29 10:59:20: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 7 - zał. nr 22.pdf
2017-12-29 10:58:31: Dodano plik STWiORB droga nr 7 - zał. nr 21.pdf
2017-12-29 10:57:22: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 6 - zał. nr 20 (1).pdf
2017-12-29 10:56:13: Dodano plik STWiORB droga nr 6 - zał. nr 19.pdf
2017-12-29 10:54:54: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 5 - zał. nr 18.pdf
2017-12-29 10:53:17: Dodano plik STWiORB droga nr 5 - zał. nr 17.pdf
2017-12-29 10:51:37: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 4 - zał. nr 16.pdf
2017-12-29 10:50:37: Dodano plik STWiORB droga nr 4 - zał. nr 15.pdf
2017-12-29 10:49:43: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 3 - zał. nr 14.pdf
2017-12-29 10:47:38: Dodano plik STWiORB droga nr 3 - zał. nr 13.pdf
2017-12-29 10:46:18: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 2 - zał. nr 12 (1).pdf
2017-12-29 10:40:48: Dodano plik STWiORB droga nr 2 - zał. nr 11.pdf
2017-12-29 10:39:46: Dodano plik Projekt_Wykonawczy droga nr 1 - zał. nr 10.pdf
2017-12-29 10:38:10: Dodano plik STWiORB droga nr 1 - zał. nr 9.pdf
2017-12-29 10:30:25: Dodano plik zal-8-przedmiar-robot.pdf
2017-12-29 10:29:03: Dodano plik zal-1-7.doc
2017-12-29 10:27:35: Dodano plik specyfikacja-28-12-2017.pdf
2017-12-29 10:26:47: Dodano plik ogloszenie-29-12-2017.pdf
Gmina Miejsce Piastowe ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą "Remont dróg gminnych w  Gminie Miejsce Piastowe w 2018 roku."
Data składania ofert:
2018-01-15 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłCzyż Lidia 2017-12-29 10:24:00
PublikującyMariusz Dynowski 2017-12-29 10:24:00
Modyfikował(a) Katarzyna Liput 2018-02-19 13:55:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu. 259.93 KbPlik pdf
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 332.12 KbPlik pdf
3. Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7. 188.50 KbPlik doc
4. Załącznik do SIWZ nr 8 – przedmiar robót. 2.88 MBPlik pdf
5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 1 1.48 MBPlik pdf
6. Projekt wykonawczy - droga nr 1 7.08 MBPlik pdf
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 2 1.79 MBPlik pdf
8. Projekt wykonawczy - droga nr 2 8.19 MBPlik pdf
9. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 3 788.87 KbPlik pdf
10. Projekt wykonawczy - droga nr 3 1.44 MBPlik pdf
11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 4 1.48 MBPlik pdf
12. Projekt wykonawczy - droga nr 4 2.44 MBPlik pdf
13. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 5 1.56 MBPlik pdf
14. Projekt wykonawczy - droga nr 5 3.06 MBPlik pdf
15. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 6 1.92 MBPlik pdf
16. Projekt wykonawczy - droga nr 6 4.15 MBPlik pdf
17. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 7 1.65 MBPlik pdf
18. Projekt wykonawczy - droga nr 7 3.89 MBPlik pdf
19. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 8 1.56 MBPlik pdf
20. Projekt wykonawczy - droga nr 8 8.03 MBPlik pdf
21. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 9 1.51 MBPlik pdf
22. Projekt wykonawczy - droga nr 9 13.84 MBPlik pdf
23. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 10 1.62 MBPlik pdf
24. Projekt wykonawczy - droga nr 10 2.73 MBPlik pdf
25. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 11 1.60 MBPlik pdf
26. Projekt wykonawczy - droga nr 11 2.59 MBPlik pdf
27. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 12 1.58 MBPlik pdf
28. Projekt wykonawczy - droga nr 12 2.60 MBPlik pdf
29. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - droga nr 13 1.60 MBPlik pdf
30. Projekt wykonawczy - droga nr 13 3.08 MBPlik pdf
31. Projekt wykonawczy - droga nr 14 613.80 KbPlik pdf
32. Informacja z otwarcia ofert. 15.05 KbPlik pdf
33. ogłoszenie-wn-12-02-2018 391.46 KbPlik pdf
34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 3.43 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3

Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 15 lipca 2018r. 20:54:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.