Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

OGŁOSZENIE
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU „STRATEGII MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KROSNO”
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 
WÓJT GMINY MIEJSCE PIASTOWE
działając na podstawie § 1 pkt 3 Uchwały XLI/428/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych
projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 22.09.2016 r. do 13.10.2016 r.
 
Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Krosno tworzy miasto Krosno oraz sześć sąsiadujących z nim gmin: Gmina Jedlicze, Gmina Chorkówka, Gmina Korczyna, Gmina Krościenko Wyżne, Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Wojaszówka.
„Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” to dokument, w którym została przedstawiona diagnoza społeczno – gospodarcza Obszaru, główne problemy i wyzwania stojące przed MOF, a także projekty, które przyczynią się do rozwoju MOF Krosno.
Celem konsultacji jest włączenie mieszkańców gmin tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno, instytucji pozarządowych, partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych i środowiska akademickiego w proces tworzenia „Strategii MOF Krosno”, uwzględnienie w założeniach dokumentu potrzeb społecznych oraz poznanie opinii na temat projektów planowanych do realizacji.
Projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny:
 • na stronie internetowej miejscepiastowe.pl w zakładce „Miejski Obszar Funkcjonalny”
 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miejscepiastowe.pl w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”:https://bip.miejscepiastowe.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-380
 
 • na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Miasto Krosno, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka.
 
 • na stronach internetowych Urzędów Gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Miasto Krosno, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Wojaszówka.
 • na stronie internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych www.cwop.krosno.pl w zakładce aktualności:
http://www.cwop.krosno.pl/?id1=aktualnosci
 • do wglądu - w wersji papierowej w siedzibie Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, pok. 214 (Biuro Funduszy Pomocowych), a także w siedzibach Gmin: Miasto Krosno, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, oraz Wojaszówka.
 
Opinie, uwagi i wnioski do projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”, oraz do prognozy oddziaływania na środowisko  należy zgłaszać, wypełniając zamieszczony poniżej formularz konsultacyjny w następujących termiach:
 
 • Od 22 września do 6 października 2016 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 • Od 22 września do 13 października 2016 r. pozostali mieszkańcy Gminy Miejsce Piastowe
 
Opinie, uwagi i wnioski można przekazywać do Urzędu Miasta Krosna:
 • pocztą elektroniczną na adres strategiamof@um.krosno.pl,
 • osobiście pod adresem Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno,
 • w formie korespondencji kierowanej pod wcześniej wskazany adres z dopiskiem „Konsultacje Strategii MOF Krosno”.
Ponadto opinie uwagi i wnioski będzie można złożyć ustnie do protokołu podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. w godz. od 15.30 do 17.30 w sali obrad Rady Miasta Krosna nr 21, ul. Staszica 2.  
Za przeprowadzenie konsultacji w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe odpowiada Referat Biuro Funduszy Pomocowych, Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, p. 214, tel. 13 43 097 64, e-mail: dmpyter@miejscepiastowe.pl
Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane. Pozostałe opinie, uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krosna przed ostatecznym przyjęciem dokumentów.
W terminie do 14 dni od zakończenia konsultacji na stronach internetowych gmin tworzących MOF Krosno oraz na BIP-ach tychże gmin zostanie opublikowany raport z konsultacji.
UWAGA !
Chcieliśmy również poinformować, iż powyższe ogłoszenie stanowi rozwiązanie konsultacji społecznych dotyczących projektu strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno ogłoszonych
dnia 14.09.2016 i mających trwać od dnia ogłoszenia do 05.10.2016 r. Osoby, które wniosły już swoje opinie, uwagi lub wnioski w ramach rozwiązanych konsultacji zostaną poinformowane o obecnych konsultacjach społecznych projektu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko drogą mailową według informacji podanych w formularzu konsultacyjnym.
 
 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe


Rejestr zmian

Modyfikował/a: Inspektor FP
Data: 2016-09-22 15:29:36

Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 01 czerwca 2023r. 07:28:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.