Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:eBIP :: Rejestr zmian :: Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Wójt Gminy Miejsce Piastowe – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach

od 01 września 2010 r. do 31 października 2010 r.

 

I. WYMAGANIA

1. Osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe).

2. Co najmniej średnie wykształcenie (preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym
z  kierunków rolniczych, geodezyjnych, ekonomicznych lub studenci tych kierunków).

3. Znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS.

4. Praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych.

5. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne.

6. Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa.

7. Obowiązkowość, rzetelność, kultura osobista, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

8. Zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Miejsce Piastowe.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1. List motywacyjny.

2. Życiorys.

2. Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie.

3. Oświadczenie - według wzoru nr 1 :

a) dotyczące miejsca pobierania nauki - w przypadku uczniów/studentów,

b) o pobieraniu renty lub emerytury z podaniem numeru i daty decyzji jej przyznania – w przypadku emerytów lub rencistów,

c) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej – w przypadku osoby posiadającej taki status.

4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych – według wzoru nr 2.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe) - według wzoru nr 3.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych - według wzoru nr 4.

(wzory oświadczeń o którym mowa w punktach 3, 4, 5, 6 do pobrania na stronie internetowej  lub w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14,  pok. nr 013).

 

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1-10 czerwca 2010 r.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010". Kandydaci, którzy złożą kompletne dokumenty w wymaganym terminie zostaną poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie  wyżej wskazanego terminu lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Urząd Gminy Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Biuro Podawcze.

 

VI. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

- w dniach od 20 czerwca 2010r. do 31 lipca 2010r. odbędzie się szkolenie kandydatów na rachmistrzów spisowych zakończone egzaminem decydującym o zakwalifikowaniu bądź nie. Kandydat który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie (czas trwania szkolenia: 24 godziny szkoleniowe),

- w dniach od 9 sierpnia 2010r. do 23 sierpnia 2010r. - obchód przedspisowy (rachmistrze spisowi zapoznają się z terenem na którym będą pracować, weryfikują informacje zawarte w otrzymanych wykazach),

- wrzesień 2010 r. odbędzie się szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów spisowych,

- w dniach 1 września do dnia 31 października 2010 r. odbędzie się spis rolny.

W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).

Ważna informacja !

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Wójta jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez Wojewódzkiego Komisarza Spisowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                          Marek Klara

 
Rejestr zmian

Modyfikował/a: Redaktor BIP
Data: 2010-06-01 12:34:32

Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 01 lutego 2023r. 19:25:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.