Urząd Gminy Miejsce Piastowe
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejsce Piastowe w 2023 roku.
Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w terminie do dnia 16 lutego 2023 r., do godz. 10:00.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłRobert Zajdel - główny specjalista2023-02-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-01 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-02-01 14:18
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 stycznia 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącą zapleczem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem), zlokalizowanej w miejscowości Rogi, gmina Miejsce Piastowe".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-01-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-19 11:26
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-19 11:28
Prezydent Miasta Krosna zawiadamia o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia strefy inwestycyjnej Krosno 2 w rejonie ul. Sikorskiego w Krośnie”.
Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 21 dni.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-01-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-19 09:24
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-31 11:15
Gmina Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2023-01-05
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-05 14:08
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-05 14:10
Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2023-01-03
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-03 10:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2023-01-03 10:57
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o zgromadzonym materiale dowodowym (w tym wydanych opiniach i postanowieniu) dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-28 10:56
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-28 10:58
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Tymczasowej Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z niezbędną infrastrukturą, będącą zapleczem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem), zlokalizowanej w miejscowości Rogi, gmina Miejsce Piastowe".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-22
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-22 09:51
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-22 09:53
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.29.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok 10,1 km".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKatarzyna Liput - podinspektor2022-12-08
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-08 10:31
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-08 10:45
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-06
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-06 14:05
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-06 14:08
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, że podjęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, gmina Miejsce Piastowe".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-12-01
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-01 13:47
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-12-01 13:49
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zaprasza do składania ofert na realizację zadania pod nazwą: "Dowóz i opieka nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu Gminy Miejsce Piastowe do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie w 2023 roku".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłGrzegorz Meier - Zastępca kierownika SCUW2022-11-25
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-25 12:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-25 13:06
Minister Aktywów Państwowych zawiadamia o wydaniu postanowienia w przedmiocie zmiany koncesji nr 57/92 na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Bóbrka-Rogi". Obwieszczenie zostaje udostępnione na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe na okres 14 dni.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-11-18
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-11-18 13:37
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-11-18 13:41
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania o podjętych działaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie funkcjonującego punktu do zbierania i przeładunku złomu o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu do zbierania i przeładunku odpadów".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-11-16
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-16 13:52
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-16 13:54
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczącej projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do udostępnionego poniżej Zarządzeniu Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKarina Kordasiewicz - podinspektor2022-11-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:40
Gmina Miejsce Piastowe informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-11-04
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-04 11:30
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-04 11:34
Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.  
Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych dla:
dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
 
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. 
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.).
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38 – 430 Miejsce Piastowe w godzinach pracy Ośrodka, telefonicznie pod nr tel. (13) 43 539 57, 519 531 130  lub mailowo na adres: gops@miejscepiastowe.pl do dnia 7 listopada 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłJoanna Boczar - Kierownik GOPS2022-11-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:59
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 15:00
Informujemy, że ruszył nabór wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa "- edycja 2023.  
Adresaci programu: 
1. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie      z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 
Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14, 38 – 430 Miejsce Piastowe w godzinach pracy Ośrodka, telefonicznie pod nr tel. (13) 43 539 57, 519 531 130  lub mailowo na adres: gops@miejscepiastowe.pl do dnia 8 listopada 2022 r. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłJoanna Boczar - Kierownik GOPS2022-11-02
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:52
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu do konsultacji społecznych projektów zmiany zarządzeń, o których mowa w udostępnionym poniżej obwieszczeniu z dnia 28.10.2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłWiesław Kielar - podinspektor2022-10-28
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:14
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:18
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów zmiany zarządzeń, o których mowa w udostępnionym poniżej obwieszczeniu z dnia 26.10.2022 r. 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-10-26
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:00
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-02 14:16
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24.10.2022 r. wydane zostało postanowienie znak: GK.6523.1.2022 pozytywnie opinkujące projekt rozstrzygnięcia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie o zmianę koncesji nr 57/92 na wydobycie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża "Bóbrka-Rogi".
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww.postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, w godzinach pracy urzędu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAndrzej Szajna - Inspektor2022-10-24
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-24 10:49
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-24 10:51
Wójt Gminy Miejsce Piastowe w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu, punkt zbierania innych odpadów, serwis samochodów TIR" - sąsiadującego, funkcjonującego przedsięwzięcia pn. "Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz jego rozbudowa"zawiadamia strony postępowania o podjętych krokach. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-10-11
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-11 14:40
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-12 07:47
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-10-06
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-10-06 14:40
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-10-06 14:42
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.7820.1.15.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km".
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKatarzyna Liput - podinspektor2022-09-30
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-03 08:29
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-10-03 08:31
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, że w dniu 21.09.2022 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało postanowienie dotyczące decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29.07.2022 r. znak RI.6220.3.2021.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-09-29
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-09-29 14:50
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-09-29 14:54
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłPracownicy urzędu2022-09-09
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-09 08:41
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-09 11:20
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postepowania, że w dniu 26.08.2022 r. wpłynęło odwołanie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Miejsce Piastowe" o mocy do 100 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych".
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłBernadeta Jurczak - Kierownika RI2022-09-02
Publikujący Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-02 08:54
Modyfikacja Tristan Wojtuń - Referent 2022-09-02 08:58
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarcin Czekaj - Inspektor2022-08-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:13
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:16
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłMarcin Czekaj - Inspektor2022-08-19
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:10
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-26 14:13
Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2022 r. zawieszono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe". 
Z treścią postanowienia oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe (pokój 111) w godzinach pracy urzędu. 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłAgnieszka Zajdel - podinspektor2022-08-23
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-23 09:54
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-08-23 09:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Gminy Miejsce Piastoweul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe tel. (13) 435-30-12 email: gmina@miejscepiastowe.pl
Wygenerowano: 04 lutego 2023r. 10:33:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.