XML
KOMUNIKAT O PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI DOTYCZĄCY PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY.
Wójt Gminy Miejsce Piastowe ogłasza przeprowadzenie konsultacji dotyczącej projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) na 2023 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do udostępnionego poniżej Zarządzeniu Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 15 listopada 2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Miejsce Piastowe
WytworzyłKarina Kordasiewicz - podinspektor2022-11-15
Publikujący Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:28
Modyfikacja Mariusz Dynowski - Redaktor BIP 2022-11-15 14:40