Uchwały nieobowiązujące z 2017 roku.

Data publikacji: 2017-08-07 13:52:00

Lp. WYKAZ UCHWAŁ NIEOBOWIĄZUJĄCYCH WYKAZ ROZSTRZYGNIĘĆ / UCHWAŁ UCHYLAJĄCYCH
1. Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez ... Uchwała Nr XXXV/241/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 kwietnia 2017 r. 
2. Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej Miejsce Piastowe - Rogi" Uchwała Nr LX/264/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 24 lipca 2017 r.
3. Uchwała Nr XLVI/304/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok. Uchwała  Nr XLVIII/310/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31.01.2018 r.
4. Uchwała Nr XXXVII/251/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała Nr XLVI/300/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
5. Uchwała Nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
6. Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
7. Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
8. Uchwała Nr XXXVII/245/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
9. Uchwała Nr XXXIX/258/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
10. Uchwała Nr LXI/268/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
11. Uchwała Nr LXII/275/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
12. Uchwała Nr XLIII/280/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 23 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r.
13. Uchwała Nr XXXIII/235/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 22 marca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów . Uchwała Nr XLIV/293/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 października 2017 r.
14.   Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miejsce Piastowe. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 czerwca 2018 r.
15. Uchwała Nr XLVI/300/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r.
16.
Uchwała Nr XLVI/299/2017 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejsce Piastowe.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 13 grudnia 2018 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2017-08-07
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2017-08-07 13:52:00
Liczba wyświetleń: 2707

Wygenerowano: 2023-12-01 15:09:36