Kogo dotyczy BIP?

Data publikacji: 2007-09-03 13:02:58

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty zobowiązane do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej to:

- Organy władzy publicznej.
- Organy samorządów gospodarczych i zawodowych.
- Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa - Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne. 
- Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego. 
- Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne. 
- Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego. 
- Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne. 
- Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym. 
- Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 
- Związki zawodowe i ich organizacje. 
- Partie polityczne. 
- Inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Mercik-Meier 2007-02-26
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2007-09-03 13:02:58
Liczba wyświetleń: 5432

Wygenerowano: 2023-12-01 14:19:09