Roczny Program Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok.

Data publikacji: 2022-01-12 09:00:00

 
Uchwała Nr LIV/332/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok.


Uchwała Nr LVI/342/2022 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/323/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejsce Piastowe z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) na 2022 rok, zmienionej uchwałą nr LIV/332/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 grudnia 2021 roku.

 
 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Radni Gminy Miejsce Piastowe 2021-11-30
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2022-01-12 09:00:00
Liczba wyświetleń: 1027

Wygenerowano: 2023-11-28 18:08:44