Informacje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej.

Data publikacji: 2016-09-05 15:01:00

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) informujemy o zrealizowanych na terenie Gminy Miejsce Piastowe inwestycjach w których zastosowano środki poprawy efektywności energetycznej: 
  1. Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łężanach.
  2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach: Głowienka, Wrocanka i Zalesie w Gminie Miejsce Piastowe.
  3. Przystosowanie lokalu mieszkalnego w Głowience Gmina Miejsce Piastowe na potrzeby osiedlenia się rodziny w ramach repatriacji.
  4. Rozbudowa i przebudowa dawnego przedszkola w Łężanach na potrzeby utworzenia żłobka w Gminie Miejsce Piastowe cz. I- roboty budowlane.
  5. Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i kotłów opalanych biomasą na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkówka.
  6. Zaprojektowanie oraz dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Miejsce Piastowe.
     Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Bernadeta Jurczak 2016-09-05
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2016-09-05 15:01:00
Liczba wyświetleń: 3431

Wygenerowano: 2023-12-02 19:24:46