OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 23.08.2023 R. (GK.6733.3.2023)

Data publikacji: 2023-08-23 08:45:00

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia o zgromadzeniu materiału dowodowego wymaganego do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa stacji bazowej KR07115B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce nr 2741 w obrębie Targowiska.  Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Andrzej Szajna 2023-08-23
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Tristan Wojtuń 2023-08-23 08:45:00
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2023-08-23 08:45:00
Liczba wyświetleń: 97

Wygenerowano: 2023-12-03 16:05:52