Informacje niejawne

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2007-09-06
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2007-09-03 13:02:58
Liczba wyświetleń: 5385
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj