INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ.

 

Stosownie do art.8 ust.4 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.) informujemy, że udostępnienie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP następuje po złożeniu stosownego wniosku, z wyłączeniem sytuacji, w której informacja ta może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej. Wniosek można złożyć w formie:
- elektronicznej (na adres e-maill gmina@miejscepiastowe.pl lub za pośrednictwem ESP), 
- papierowej (w sekretariacie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe).
 

Powyższy sposób uzyskania informacji nie dotyczy jednak tych informacji, których jawność wyłączona jest na podstawie przepisów szczególnych.


 Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Mariusz Dynowski 2009-06-01
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2010-09-02 15:05:49
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2016-02-24 11:18:33
Liczba wyświetleń: 3862
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2016-02-24 11:18:33
  • Zmieniono treść dokumentu
  • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2016-02-24 10:18:33 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj