Informacje o udzielonych dotacjach w 2022 roku.

Zgodnie z art. 9 ust. 5 uchwały nr XLIX/307/2021 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejsce Piastowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości informacje o udzielonych w 2022 roku dotacjach. 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Zajdel 2022-08-02
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2022-08-02 13:28:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2022-08-02 13:44:03
Liczba wyświetleń: 556
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-08-02 13:44:03
  • Zmieniono treść dokumentu
Mariusz Dynowski Szukaj
2022-08-02 13:42:41 Dodano plik - dotacje-informacja-02082022.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2022-08-02 13:29:51 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj