Interpelacje i zapytania - VIII kadencja (2018-2023)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Wójta Gminy.

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Tristan Wojtuń 2023-07-07
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2023-07-07 08:19:00
Modyfikował: Tristan Wojtuń 2023-07-12 12:42:15
Liczba wyświetleń: 131
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-07-12 12:42:15 Dodano plik - Odpowiedż na interpelację w sprawie kosztów zakupu gazu przez Gminę Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2023 r .pdf do treści Tristan Wojtuń Szukaj
2023-07-07 08:44:38 Dodano plik - Interpelacja w sprawie kosztów zakupu gazu przez Gminę Miejsce Piastowe z dnia 25 czerwca 2023 r. .pdf do treści Tristan Wojtuń Szukaj
2023-07-07 08:22:36 Utworzono treść Tristan Wojtuń Szukaj
2023-07-07 06:36:12 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
2023-07-07 06:26:33 Aktualizacja Tristan Wojtuń Szukaj
        Porównaj