OBWIESZCZENIE SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W KROŚNIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (znak: SKO.4170.44.2623.2023)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie rozpoznając odwołanie od decyzji Wójta Gminy Miejsce Piastowe z dnia 25.09.2023 r. znak: GK.6220.2.2022, informuje o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Szczegóły podano do publicznej wiadomości w udostępnionym poniżej obwieszczeniu.

Informacja zostaje udostępniona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w okresie od dnia 06.11.2023 r. do dnia 20.11.2023 r.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Bernadeta Jurczak 2023-11-06
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Tristan Wojtuń 2023-11-06 15:15:00
Opublikował w BIP: Tristan Wojtuń 2023-11-06 15:13:15
Liczba wyświetleń: 37
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-06 15:13:15 Dodano dokument Tristan Wojtuń Szukaj
        Porównaj