Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.11.2015 r. (o wniesieniu odwołań).

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, o wniesieniu odwołań od decyzji z dnia 28 września 2023 r. znak: N-VIII.7820.1.29.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" realizowanej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok 10,1 km".
Szczegółowe informacje zamieszczono w udostępnionym poniżej obwieszczeniu.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Dorota Kustroń 2023-11-16
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-16 10:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-16 10:57:08
Liczba wyświetleń: 23
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-16 10:57:08 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-11-16 10:55:15 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj