OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 11.09.2023 R. - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 111 w godzinach pracy urzędu. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ww. dokumencie odbędzie się w dniu 6 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe przy ul. Dukielskiej 14, pokój nr 212, o godzinie 12:00.
Poniżej udostępniono stosowną dokumentację w wersji elektronicznej. Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Andrzej Szajna 2023-09-11
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-11 07:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-11 07:58:31
Liczba wyświetleń: 41
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-11 07:58:31 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-11 08:05:45 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-11 08:05:45 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-11 08:05:45 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-11 08:05:45 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj