OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 15.05.2022 R. (RI.6220.8.2021)

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 maja 2023 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2568/4 w obrębie Głowienka, Gmina Miejsce Piastowe".
Obwieszczenie Wójta z dnia 15 maja 2023 r. wraz z ww. 
decyzją zostaje udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie informujemy, że z treścią ww. decyzji oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją, w tym z uzgodnieniami i opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w godzinach pracy urzędu.


Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Zajdel 2023-05-15
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-05-15 15:37:00
Modyfikował: Mariusz Dynowski 2023-05-15 15:58:49
Liczba wyświetleń: 337905
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-15 15:58:49 Dodano plik - decyzja-RI-6220-8-2021-15052023.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2023-05-15 15:55:39 Dodano plik - obwieszczenie-wgmp-15052023.pdf do treści Mariusz Dynowski Szukaj
2023-05-15 15:50:05 Utworzono treść Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj