OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 15.11.2023 R. (GK.6733.5.2023)

Wójt Gminy Miejsce Piastowe zawiadamia strony postępowania, że w dniu 15 listopada 2023 r. przesłano do organów uzgadniających i opiniujących projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej – dwutorowej linii kablowej 110 kV wraz z kanalizacją kablową światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą na terenie zamkniętym PKP przy linii kolejowej nr 108 relacji Stróże – Krościenko w kilometrażu 75,30-76,50” .

Szczegółowe informacje zamieszczono w udostępnionym poniżej obwieszczeniu.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Agnieszka Zajdel 2023-11-15
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-15 14:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-11-15 14:47:25
Liczba wyświetleń: 26
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-11-15 14:47:25 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-11-15 14:48:02 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj