TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIEJSCE PIASTOWE Z DNIA 25.09.2023 R. (GK.6220.2.2022)

Wójt Gminy Miejsce Piastowe podaje do publicznej wiadomości, informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Włączeniu do funkcjonującego przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkt zbierania złomu, punkt zbierania innych odpadów, serwis samochodów TIR” – sąsiadującego, funkcjonującego przedsięwzięcia pn. „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz jego rozbudowa”.
Skan decyzji wraz z charakterystyką przedsięwzięcia zostaje udostępniony poniżej na podmiotowej stronie BIP. Z całością dokumentacji zgromadzoną w toku postępowania, w tym z uzgodnieniami i opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe, w godzinach pracy urzędu.Podmiot publikujący: Urząd Gminy Miejsce Piastowe
Wytworzył: Bernadeta Jurczak 2023-09-25
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-25 15:00:00
Opublikował w BIP: Mariusz Dynowski 2023-09-25 15:36:21
Liczba wyświetleń: 37
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-09-25 15:36:21 Dodano dokument Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-25 15:37:58 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
2023-09-25 15:37:58 Aktualizacja Mariusz Dynowski Szukaj
        Porównaj